Sut ydw i'n cyflwyno aseiniad ar-lein?

Gallwch gyflwyno aseiniadau ar-lein yn Canvas gan ddefnyddio sawl math o gyflwyniad. Mae modd i addysgwyr ddewis pa fath o gyflwyniadau ar-lein y maen nhw am eu defnyddio. Hefyd, mae’n bosib y bydd gennych chi’r opsiwn i ailgyflwyno aseiniadau os yw eich addysgwr yn caniatáu hyn.

Mae ffeiliau wedi’u llwytho i fyny gan ddefnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cyfrif tuag at gwota storio’r defnyddiwr. Bydd unrhyw atodiadau sy’n cael eu hychwanegu fel rhan o’r broses o gyflwyno'r aseiniad wedi'i raddio yn cael eu copïo hefyd i’ch ffeiliau defnyddiwr ond fyddan nhw ddim yn cael eu cyfrif yn erbyn eich cwota defnyddiwr. Ond, ar ôl llwytho'r ffeil i fyny fel cyflwyniad, does dim modd i chi ddileu’r ffeil. Mae ffeiliau’n cael eu storio yn y ffolder Cyflwyniadau (Submissions).

Cyn cyflwyno aseiniad, efallai yr hoffech chi fwrw golwg dros holl wybodaeth yr aseiniad, fel cyfarwyddyd sgorio’r aseiniad, os oes un.

Mae’r wers hon yn dangos sut i gyflwyno aseiniad ar-lein safonol. Gallwch ddysgu sut i gyflwyno aseiniad adolygiad gan gyd-fyfyrwyr.

Cyflwyniadau ar raglenni Ceisiadau Ffeiliau Trydydd Parti (Third-Party File Application Submissions)

Gallwch gyflwyno aseiniadau o Google Drive, Dropbox, neu wasanaeth trydydd parti arall gan ddefnyddio eich cyfrifiadur desg, a hynny mewn un o ddwy ffordd:

  1. Llwytho’r ffeil i lawr i’ch cyfrifiadur a’i chyflwyno fel Ffeil wedi’i Llwytho i Fyny
  2. Rhannu’r ffeil, copïo URL y ffeil, a’i gyflwyno fel URL Gwefan

Cyflwyniadau ar Ddyfeisiau Symudol (Mobile Submissions)

Gallwch hefyd gyflwyno aseiniadau gan ddefnyddio eich dyfais Android neu iOS.

Nodiadau: 

  • Mae’n bosib na fydd pob math o ffeil ar gael ar gyfer eich aseiniad, yn dibynnu ar y math o aseiniad sydd wedi’i osod gan eich addysgwr.
  • Ni fydd modd cyflwyno pob un o’ch aseiniadau ar-lein. Os na allwch chi weld y ddolen Cyflwyno Aseiniad (Submit Assignment), yna efallai bod eich addysgwr am i chi gyflwyno eich aseiniad mewn ffordd wahanol neu fod y dyddiad ar gael wedi mynd heibio. Ewch i weld y disgrifiad o'r aseiniad i gael cyfarwyddiadau, neu cysylltwch â'ch addysgwr i gael help.
  • Dydy Canvas ddim yn gallu delio â ffeiliau wedi’u llwytho i fyny sy’n fwy na 5 GB.
  • Os yw wedi’i alluogi, bydd Canvas yn chwarae animeiddiad ddathlu pan fyddwch chi’n cyflwyno aseiniad ar amser. Ond, os byddai’n well gennych chi, gallwch chi analluogi’n rhagolwg nodwedd hwn yn eich gosodiadau defnyddiwr.
  • Os ydy’r aseiniad rydych chi’n edrych arno yn ymddangos yn wahanol, efallai bod eich aseiniad yn defnyddio’r nodwedd Gwelliannau Aseiniad. Gweler y canllaw hwn am ragor o wybodaeth.
  • Dydy aseiniadau grŵp ddim yn gallu delio â’r math o gyflwyniad anodiad gan fyfyriwr.

Agor Aseiniadau

Agor Aseiniadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Aseiniadau (Assignments).

Nodyn: Gallwch gael mynediad at eich Aseiniadau hefyd drwy eich dangosfwrdd defnyddiwr neu gwrs, y Maes Llafur, Llyfr Graddau, Calendr, neu Fodiwlau.

Gweld Aseiniadau Cwrs

Gweld Aseiniadau Cwrs

Cliciwch enw aseiniad.

Dechrau Aseiniad

Dechrau Aseiniad

I gyflwyno aseiniad, cliciwch y botwm Dechrau Aseiniad (Start Assignment).

Nodyn: Os na allwch chi weld y botwm Dechrau Aseiniad, yna efallai nad yw eich addysgwr am i chi gyflwyno eich aseiniad ar-lein neu fod y dyddiad ar gael wedi mynd heibio. Ewch i weld y disgrifiad o'r aseiniad i gael cyfarwyddiadau, neu cysylltwch â'ch addysgwr i gael help.

Gweld Ymgeisiau Cyflwyno

Gweld Ymgeisiau Cyflwyno

Efallai y bydd eich addysgwr yn cyfyngu ar sawl ymgais y cewch chi i gyflwyno eich aseiniad. Os oes gan eich aseiniad nifer cyfyngedig o gyflwyniadau, gallwch chi weld sawl ymgais rydych chi wedi’i chael [1] a sawl ymgais a ganiateir ar gyfer yr aseiniad [2].

Ar ôl i chi ddefnyddio pob ymgais i gyflwyno sydd gennych, bydd y botwm Cais Newydd (New Attempt) yn cael ei analluogi [3].

Gweld Hysbysiad am Radd Derfynol

Gweld Hysbysiad am Radd Derfynol

Efallai y bydd baner yn ymddangos uwchben eich aseiniad i dangos bod eich addysgwr wedi tynnu’r aseiniad o gyfrifiadau'r radd gyflawn. Fodd bynnag, dydy’r gosodiad hwn ddim yn effeithio ar aseiniadau sy’n cael eu cyflwyno.

Dewis Math o Gyflwyniad

Bydd eich addysgwr yn penderfynu pa fath o gyflwyniadau sy’n briodol ar gyfer pob Aseiniad. Mae pedwar math o gyflwyniad: llwytho ffeil i fyny, cyflwyno cofnod testun, rhoi URL gwefan, neu gyflwyno cyfryngau. Dim ond un math o gyflwyniad y gallwch chi ei ddewis am bob cyflwyniad.

Nodyn: Mae’ bosib na fydd pob math o ffeil ar gael ar gyfer eich Aseiniad, yn dibynnu ar y math o aseiniad sydd wedi’i osod gan eich addysgwr.

Cyflwyno Anodiad gan Fyfyriwr

Cyflwyno Anodiad gan Fyfyriwr

I gyflwyno dogfen wedi’i anodi, cliciwch y tab Anodiad gan Fyfyriwr (Student Annotation).

Nodyn: Dydy aseiniadau grŵp ddim yn gallu delio â’r math o gyflwyniad anodiad gan fyfyriwr.

Cyflwyno Ffeil wedi’i llwytho i fyny

Cyflwyno Ffeil wedi’i llwytho i fyny

I lwytho ffeil i fyny o’ch cyfrifiadur neu dynnu llun gan ddefnyddio eich gwe-gamera a'u cyflwyno fel eich aseiniad, dewiswch y tab Llwytho Ffeil i Fyny (File Upload).

Cyflwyno Cofnod Testun

Cyflwyno Cofnod Testun

I gyflwyno aseiniad cofnod testun, dewiswch y tab Cofnod Testun (Text Entry).

Nodyn: Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog ar gyfer aseiniad yn dangos cyfrif geiriau o dan gornel dde isaf y blwch testun.

Cyflwyno URL Gwefan

Cyflwyno URL Gwefan

I gyflwyno URL gwefan, dewiswch y tab URL Gwefan (Website URL).

Cyflwyno Recordiad ar Gyfryngau

Cyflwyno Recordiad ar Gyfryngau

I gyflwyno recordiad ar gyfryngau, dewiswch y tab Cyfryngau (Media).

Cyflwyno Aseiniad

Cyflwyno URL Gwefan

Pan fyddwch chi’n barod i gyflwyno eich aseiniad, cliciwch y botwm Cyflwyno Aseiniad (Submit Assignment).

Nodyn: Mae ffeiliau mawr sy’n cael eu cyflwyno’n defnyddio’r tab Llwytho Ffeil i Fyny yn dangos dangosydd statws cyflwyno.  

Gweld Cyflwyniad

Ar ôl i chi gyflwyno eich gwaith, byddwch yn gweld gwybodaeth am eich cyflwyniad yn y Bar Ochr [1]. Ar gyfer ffeiliau wedi’u llwytho i fyny, mae’r bar ochr yn darparu dolen i'ch cyflwyniad er mwyn ei lwytho i lawr os oes angen.

Os hoffech chi, gallwch ailgyflwyno fersiwn arall o'ch aseiniad gan ddefnyddio’r botwm Ymgais Newydd (New Attempt) [2]. Dim ond manylion eich cyflwyniad diwethaf fyddwch chi’n gallu eu gweld yn y Bar Ochr, ond bydd eich addysgwr yn gallu gweld pob un o'ch cyflwyniadau.

Ar ôl i’r addysgwr raddio eich cyflwyniad, bydd y ddolen Graddau yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs yn dangos dangosydd graddio.

Hefyd, gallwch weld manylion am eich aseiniad a dolenni at adborth ychwanegol yn eich tudalen Graddau (Grades).

Nodiadau:

  • Bydd eich aseiniad yn dal yn ymddangos yn yr adran Aseiniadau (Assignments) a’r adran Maes Llafur (Syllabus); ni fydd yn cael ei dynnu pan fydd yr aseiniad yn cael ei gyflwyno.
  • Pan fyddwch chi’n ailgyflwyno aseiniad, dim ond yr aseiniad diwethaf fydd ar gael i chi ei weld. Ond, bydd addysgwyr yn gallu gweld pob un o'ch cyflwyniadau.