cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n llwytho dogfen i fyny yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel myfyriwr?

Sut ydw i’n llwytho dogfen i fyny yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel myfyriwr?

Gallwch chi lwytho ffeiliau i fyny o’ch cyfrifiadur i ddolen yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Mae sawl nodwedd yn Canvas yn cefnogi’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog, gan gynnwys Cyhoeddiadau, Aseiniadau, Trafodaethau, Tudalennau, a Chwisiau.

Yn ddiofyn, mae dolenni dogfennau wedi’u plannu yn dangos eicon sy’n gadael i ddefnyddwyr weld rhagolwg o’r ddogfen yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog. Gallwch chi analluogi’r rhagolwg mewn-llinell neu agor y rhagolwg mewn-llinell yn awtomatig.

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agorwch y Golygydd Cynnwys Cyfoethog wrth ddefnyddio un o nodweddion Canvas sy’n gallu delio â’r Golygydd.

Nodyn: Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cefnogi bysellau hwylus. I weld y ddewislen Bysellau Hwylus, cliciwch yr eicon Bysellfwrdd neu bwyso ALT+F8 (Bysellfwrdd PC) neu ALT+FN+F8 (Bysellfwrdd Mac).

Llwytho Dogfen i Fyny o’r Bar Offer

Llwytho Dogfen i Fyny o’r Bar Offer

I lwytho dogfen i fyny o’r bar offer, cliciwch yr eicon Dogfen (Document) [1].

Gallwch chi hefyd lwytho delwedd i fyny o’r ddewislen opsiynau dogfennau. I weld opsiynau dogfen ychwanegol, cliciwch y saeth Opsiynau Dogfen (Document Options) [2]. Yna dewiswch yr opsiwn Llwytho Dogfen i Fyny (Upload Document) [3].

I weld yr eicon Dogfen, efallai y bydd angen i chi glicio’r eicon Opsiynau (Options) [4].

Llwytho Dogfen i Fyny o’r Bar Dewislen

Llwytho Dogfen i Fyny o’r Bar Dewislen

Cliciwch y ddolen Mewnosod (Insert) [1]. Crwydrwch i weld yr opsiynau Dogfen (Document [2], a dewiswch yr opsiwn Llwytho Dogfen i Fyny (Upload Document) [3].

Llwytho Ffeil i Fyny

Cliciwch i bori eich ffeiliau [1] neu llusgwch a gollyngwch ffeil cyfryngau i’r adnodd llwytho cyfryngau fyny [2] er mwyn llwytho ffeil i fyny o’ch cyfrifiadur.  

Dewis Ffeil

Dewis Ffeil

Dewiswch y ffeil dogfen [1] a chliciwch y botwm Agor (Open) [2].

Gweld y Ffeil dan Sylw

Mae’r adnodd llwytho i fyny yn dangos enw’r ffeil dogfen [1]. I dynnu’r ffeil, cliciwch yr eicon Dileu (Delete) [3].

Rheoli Hawliau Defnyddio

Rheoli Hawliau Defnyddio

Os yw’n ofynnol yn eich sefydliad, bydd angen i chi ddewis gosodiadau hawliau defnyddio ar gyfer eich dogfen.

Yn y gwymplen Hawliau Defnydddio (Usage Right) [1], dewiswch un o’r pum hawl defnyddio canlynol:

  • Fi sydd biau’r hawlfraint: yn golygu cynnwys gwreiddiol sydd wedi’i greu gennych chi
  • Rydw i wedi cael caniatâd i ddefnyddio’r ffeil: caniatâd awdurdodedig gan yr awdur
  • Mae’r deunydd yn y parth cyhoeddus: wedi’i neilltuo’n benodol i’r parth cyhoeddus, nid oes modd ei ro o dan hawlfraint, neu nid yw wedi’i ddiogelu gan hawlfraint mwyach
  • Mae’r eithriad yn berthnasol i'r deunydd - ee defnydd teg, yr hawl i ddyfynnu, neu hawliau eraill o dan y cyfreithiau hawlfraint perthnasol: dyfyniad neu grynodeb yn cael eu defnyddio ar gyfer sylwadau, adrodd y newyddion, ymchwil, neu ddadansoddiad mewn addysg
  • Mae’r deunydd wedi'i drwyddedu o dan Creative Commons: mae’opsiwn hwn yn golygu gosod trwydded Creative Commons benodol

Os yw’n hysbys, rhowch wybodaeth perchennog yr hawlfraint yn y maes Perchennog yr Hawlfraint (Copyright Holder) [2].

Nodyn: Os ydych chi’n addysgwr ac nad ydych chi’n siŵr pa hawliau defnyddio sy’n berthnasol i’ch dogfen, gofynwch i weinyddwyr eich sefydliad am gyngor.

Cyflwyno Ffeil wedi’i Llwytho i Fyny

Cyflwyno Ffeil wedi’i Llwytho i Fyny

I lwytho i fyny’r ddogfen sydd gennych chi dan sylw, cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit).

Nodyn: Bydd y ffeil yn fflachio cyn iddi gael ei phlannu yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Cadw Newidiadau

Cadw Newidiadau

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Nodyn: Pan fyddwch yn defnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn y nodwedd Trafodaethau, efallai y bydd y botwm Cadw (Save) yn ymddangos fel botwm Postio Ymateb (Post Reply).

Gweld Cynnwys

Gweld Cynnwys

Gweld y cynnwys sydd wedi’i greu yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

I weld rhagolwg o’r ffeil, cliciwch y ddolen ffeil [1].

I lwytho’r ddogfen sydd wedi’i chysylltu i lawr, cliciwch yr eicon Llwytho i Lawr [2].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.