Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n ychwanegu cyhoeddiad mewn grŵp?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n ychwanegu cyhoeddiad mewn grŵp?

Fel myfyriwr, gallwch wneud cyhoeddiad mewn grŵp.

Agor Cyhoeddiadau

Agor Cyhoeddiadau

Yn y ddewislen Crwydro Grwpiau, cliciwch y ddolen Cyhoeddiadau.

Ychwanegu Cyhoeddiad ar Dudalen Hafan y Grŵp

Gallwch ychwanegu cyhoeddiad hefyd ar Dudalen Hafan y Grŵp drwy glicio’r botwm Ychwanegu Cyhoeddiad (Add Announcement).

Ychwanegu Cyhoeddiad

Ychwanegu Cyhoeddiad

Cliciwch y botwm +Cyhoeddiad (+Announcement).

Creu Cyhoeddiad

Rhowch deitl i’ch cyhoeddiad [1] ac ychwanegwch gynnwys drwy ddefnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2].

Nodyn: Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cynnwys cyfrif geiriau o dan gornel dde isaf y blwch testun.

Cadw Cyhoeddiad

Cadw Cyhoeddiad

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Gweld Cyhoeddiad

Gweld Cyhoeddiad

Gallwch weld y cyhoeddiad ar y dudalen cyhoeddiadau.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.