Sut ydw i’n gweld Cyhoeddiadau fel myfyriwr?

Mae’r Dudalen Mynegai Cyhoeddiadau'n caniatáu i chi weld a hidlo cyhoeddiadau yn eich cwrs. Gallwch chi hefyd dderbyn cyhoeddiadau newydd drwy hysbysiadau Canvas,gweld cyhoeddiadau ar y Dangosfwrdd Gweithgarwch Diweddar, neu weld cyhoeddiadau yn y rhestr Tasgau i’w Gwneud.

Os nad yw’r camau yn y wers hon yn cyd-fynd â’r hyn sydd wedi’i ddangos yn eich cwrs, dysgwch sut i ddefnyddio’r rhyngwyneb Ailddylunio Cyhoeddiadau.

Agor Cyhoeddiadau

Agor Cyhoeddiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Cyhoeddiadau (Announcements).

Gweld Cyhoeddiadau

Yn y nodwedd Cyhoeddiadau, gallwch weld pob cyhoeddiad yn eich cwrs.

Caiff cyhoeddiadau eu rhoi mewn trefn gronolegol o chwith, gyda’r cyhoeddiadau diweddaraf yn ymddangos gyntaf a’r rhai hŷn yn ymddangos tuag at y gwaelod.

Mae pob cyhoeddiad yn cynnwys teitl y cyhoeddiad [1], llun y defnyddiwr a bostiodd y cyhoeddiad [2], dangosydd wrth gyhoeddiadau sydd heb eu darllen [3], y dyddiad y cafodd y cyhoeddiad ei bostio [4] a nifer yr atebion sydd heb eu darllen/cyfanswm yr atebion yn y cyhoeddiad [5].

Nodyn: Os yw cyhoeddiad yn dangos y llythyren U yn hytrach na llun proffil, mae'r cyhoeddiad wedi’i fewngludo neu wedi’i gopïo o gwrs arall yn Canvas. Nid yw cyhoeddiadau sydd wedi’u copïo yn cynnwys dyddiad nac amser postio chwaith.

Hidlo Cyhoeddiadau

Hidlo Cyhoeddiadau

I weld cyhoeddiadau heb eu darllen neu'r holl gyhoeddiadau, defnyddiwch y gwymplen hidlo [1]. Hefyd, i chwilio am gyhoeddiad, gallwch deipio teitl cyhoeddiad, enw defnyddiwr neu air allweddol yn y maes Chwilio (Search) [2].

Gweld Crynodebau Allanol

Gweld Crynodebau Allanol

I weld yr holl Grynodebau Allanol ac i danysgrifio i’r crynodeb RSS,, cliciwch y ddolen crynodebau Allanol (External feeds).

Gweld Cyhoeddiad

Gweld Cyhoeddiad

I gael gweld cyhoeddiad, cliciwch enw’r cyhoeddiad.