Sut ydw i’n llwytho ffeil i fyny fel cyflwyniad aseiniad yn Canvas?

Os yw eich addysgwr yn caniatáu llwytho ffeil i fyny fel math o gyflwyniad, gallwch chi lwytho ffeil i fyny o’ch cyfrifiadur fel cyflwyniad aseiniad. Mae Canvas yn newid mathau penodol o ffeiliau fel rhagolygon ac yn gallu delio â mathau penodol o ffeiliau wedi’u llwytho i fyny.

Bydd unrhyw atodiadau sy’n cael eu hychwanegu fel rhan o’r broses o gyflwyno'r aseiniad wedi'i raddio yn cael eu copïo hefyd i’ch ffeiliau defnyddiwr ond fyddan nhw ddim yn cael eu cyfrif yn erbyn eich cwota defnyddiwr. Ond, ar ôl llwytho'r ffeil i fyny fel cyflwyniad, does dim modd i chi ddileu’r ffeil. Mae ffeiliau’n cael eu storio yn y ffolder Cyflwyniadau (Submissions).

Os yw eich sefydliad wedi galluogi Google Drive fel math o gyflwyniad, gallwch chi hefyd lwytho ffeil i fyny o Google Drive.

Nodiadau:

  • Dydy Canvas ddim yn gallu delio â ffeiliau wedi’u llwytho i fyny sy’n fwy na 5 GB.
  • Os yw wedi’i alluogi, bydd Canvas yn chwarae animeiddiad ddathlu pan fyddwch chi’n cyflwyno aseiniad ar amser. Ond, os byddai’n well gennych chi, gallwch chi analluogi’n rhagolwg nodwedd hwn yn eich gosodiadau defnyddiwr.
  • Os ydy’r aseiniad rydych chi’n edrych arno yn ymddangos yn wahanol, efallai bod eich aseiniad yn defnyddio’r nodwedd Gwelliannau Aseiniad. Gweler y canllaw hwn am ragor o wybodaeth.

Agor Aseiniadau

Agor Aseiniadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Aseiniadau (Assignments).

Dewis Aseiniad

Dewis Aseiniad

Cliciwch deitl yr aseiniad.

Dechrau Aseiniad

Dechrau Aseiniad

Cliciwch y botwm Dechrau Aseiniad (Start Assignment).

Ychwanegu Ffeil

Ychwanegu Ffeil

I lwytho ffeil i fyny o’ch cyfrifiadur, cliciwch y botwm Llwytho Ffeil i Fyny (Upload File) [1]. Pan fydd ffenestr y ffeil yn ymddangos, chwiliwch am y ffeil a chlicio enw’r ffeil. Ar waelod y ffenestr, cliciwch y botwm Dewis (Choose) neu Pori (Browse) (yn dibynnu ar eich porwr).

I lwytho ffeil i fyny rydych chi wedi’i llwytho i fyny i Canvas yn barod, cliciwch y ddolen Cliciwch yma i ddod o hyd i ffeil... (Click here to find a file...) [2]. Bydd rhestr y ffeil yn ehangu. Cliciwch enw’r ffeil.

Os oes gennych chi fynediad i lwytho ffeil i fyny o Google Drive gallwch gyflwyno ffeil Google drwy glicio'r tab Google Drive [3].

Ychwanegu Ffeil Arall

Ychwanegu Ffeil

Os oes angen i chi lwytho ffeil arall i fyny, cliciwch y ddolen Ychwanegu Ffeil Arall (Add Another File).

Nodyn: Dim ond o’ch cyfrifiadur y gallwch chi lwytho ffeiliau ychwangol i fyny.

Cyflwyno Aseiniad

Cyflwyno Aseiniad

Cliciwch y botwm Cyflwyno Aseiniad (Submit Assignment).

Gweld Statws Cyflwyniad

Gweld Statws Cyflwyniad

Mae ffeiliau mawr yn dangos dangosydd statws cyflwyno.

Gweld Cyflwyniad

Gweld y cadarnhâd bod eich aseiniad wedi’i gyflwyno.