Sut ydw i’n gweld sylwadau aseiniad gan fy addysgwr?

Gallwch chi weld sylwadau gan eich addysgwr yn y dudalen Graddau. Mae’r rhan fwyaf o sylwadau wedi’u lleoli yn y bar ochr aseiniad. Ond, efallai y bydd eich addysgwr hefyd yn gadael sylwadau yn eich cyflwyniad aseiniad fel anodiadau neu sylwadau ar gyfryngau.

Agor Graddau

Agor Graddau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Graddau (Grades).

Gweld Sylwadau Aseiniad

Chwiliwch am yr aseiniad a chlicio’r eicon Sylw (Comment) [1]. Gweld y sylwadau yn yr aseiniad [2]. Gallwch chi hefyd weld awdur, dyddiad, ac amser y sylw.

I weld sylwadau cyfryngau neu ffeiliau wedi’u hatodi ym manylion y cyflwyniad, cliciwch yr eicon Adborth (Feedback) [3].

Agor Aseiniad

Mae’r eich cyflwyniad aseiniad hefyd yn dangos sylwadau. Cliciwch deitl yr aseiniad.

Gweld Sylwadau

Gweld Sylwadau

Mae unrhyw sylwadau gan addysgwr sy’n cael eu hychwanegu at eich cyflwyniad, ynghyd ag unrhyw sylwadau sy’n cael eu hychwanegu gennych ch, yn ymddangos yn adran Sylwadau’r bar ochr [1]. Gall y sylwadau hyn fod yn sylwadau testun, yn sylwadau cyfryngau, neu’n ffeiliau wedi’u hatodi. I weld sylw cyfryngau, cliciwch y botwm Chwarae (Play) [2]. I agor ffeil wedi’i hatodi, cliciwch y ddolen enw’r ffeil (file name) [3].

Os yw eich aseiniad yn cynnwys cyfarwyddyd sgorio [4], gall eich addysgwr hefyd adael sylwadau yn y cyfarwyddyd sgorio. Mae’r ddolen Dangos Cyfarwyddyd Sgorio yn cynnwys dangosydd os oes sylwadau wedi cael eu hychwanegu mewn cyfarwyddyd sgorio [5].

Gweld Sylwadau gydag Anodiadau

Gweld Sylwadau gydag Anodiadau

Os ydych chi wedi cyflwyno’r aseiniad gyda ffeil wrthi’n llwytho i fyny, efallai y bydd eich addysgwr wedi cynnwys adborth wedi’i anodi yn eich aseiniad.

Mae ffeiliau sy’n gallu delio ag anodiadau yn dangos dolen Gweld Adborth (View Feedback) wrth y cyflwyniad. Mae’r ddolen Gweld adborth yn cynnwys dangosydd os oes sylwadau wedi’u hannodi wedi cael eu hychwanegu at aseiniad y mae modd delio ag ef. Dysgu sut i weld sylwadau gydag anodiadau.

Ychwanegu Sylwadau

Ychwanegu Sylwadau

Gallwch ychwanegu sylwadau at eich cyflwyniad aseiniad [1]. Mae pob sylw sy’n cael ei adael ar gyflwyniad aseiniad grŵp yn cael ei anfon at yr addysgwr a’r grŵp cyfan.  

Os yw eich cyflwyniad aseiniad grŵp yn cynnwys opsiynau rhoi sylwadau, bydd pob aelod o’ch grŵp yn cael ei raddio'n unigol. I anfon eich sylw at eich addysgwr, dewiswch Anfon sylw at addysgwr yn unig (Send comment to instructor only) [2]. I anfon eich sylw at eich addysgwr a’r grŵp cyfan, dewiswch Anfon sylw i'r grŵp cyfan (Send comment to the whole group) [3].

I gyflwyno eich sylw, cliciwch y botwm Cadw (Save) [4].

Ychwanegu Sylw ar ffurf Cyfryngau

Ychwanegu Sylw ar ffurf Cyfryngau

I ychwanegu sylw ar gyfryngau at eich cyflwyniad, cliciwch y ddolen Sylw ar Gyfryngau (Media Comment). Gallwch chi recordio fideo neu recordio sylw sain i’w anfon at eich addysgwr.

Ychwanegu Emoji

Ychwanegu emoji

Os yw wedi’i alluogi gan eich addysgwr, gallwch ychwanegu emojis at sylwadau ar gyflwyniadau.

I ddewis emoji, cliciwch y ddewislen emojis [1].

I ddefnyddio emoji a ddefnyddiwyd yn ddiweddar, cliciwch yr emoji yn y ddewislen defnyddiwyd yn ddiweddar [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No