Sut ydw i'n cofrestru ar gyfer apwyntiad Trefnydd yn y Calendr?

Os yw eich sefydliad wedi galluogi'r adnodd Trefnydd, gallwch gofrestru ar gyfer unrhyw apwyntiadau sy'n cael eu creu ar gyfer eich cwrs gan ddefnyddio'r bar ochr Calendr. Gall apwyntiadau gynnwys, oriau swyddfa, slotiau amser cyflwyniad grŵp, a chinio gyda chyn-fyfyrwyr.

Mae'r Trefnydd yn nodwedd opsiynol nad yw o bosib ar gael i chi yn y Calendr.

Agor Calendr

Agor Calendr

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Calendr (Calendar).

Dod o hyd i apwyntiad

Dod o hyd i apwyntiad

Yn y bar ochr Calendr, cliciwch y botwm Dod o hyd i apwyntiad (Find Appointment).

Nodiadau:

  • Mae’r adnodd Trefnydd yn nodwedd opsiynol sy’n gorfod cael ei galluogi gan eich sefydliad. Os nad ydych chi’n gweld y botwm Canfod Apwyntiad (Find Appointment), nid yw eich sefydliad wedi galluogi’r nodwedd hon.
  • Pan fydd addysgwr neu gynorthwyydd dysgu yn creu grŵp apwyntiadau ar gyfer cwrs cyfan, gall holl ddefnyddwyr adran y cwrs weld y grŵp apwyntiadau. Fodd bynnag, os bydd grŵp apwyntiadau yn cael ei greu ar gyfer adran benodol neu’n cael ei ychwanegu gan hyfforddwr neu gynorthwyydd dysgu sydd wedi’i gyfyngu i adran, dim ond defnyddwyr yn yr adran honno fydd yn gallu gweld y grŵp apwyntiadau.

Dewis Cwrs

Dewis Cwrs

Os yw cwrs yn cynnwys apwyntiad, bydd enw'r cwrs i'w weld yn y gwymplen Cwrs. Dewiswch y cwrs rydych am chwilio am apwyntiad ynddo [1], a cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit) [6].

Gweld Apwyntiadau

Gweld Apwyntiadau

Gallwch weld yr apwyntiadau sydd ar gael ar gyfer y cwrs. Mae slotiau amser sydd wedi pylu yn nodi bod y slot amser wedi'i gadw.

Gweld yr Apwyntiad Nesaf sydd Ar Gael

Gweld yr Apwyntiad Nesaf sydd Ar Gael

Os yw eich calendr wedi'i osod i wedd Wythnos neu wedd Mis, ac nad oes apwyntiadau ar gael yn y cyfnod sydd i'w weld, bydd y Calendr yn gadael i chi wybod pryd mae'r apwyntiad nesaf ar gael. Gallwch glicio'r dyddiad yn y ffenestr i weld apwyntiadau sydd ar gael.

Cadw Apwyntiad

Cadw Apwyntiad

Yn y calendr, cliciwch y slot amser rydych am ei gadw [1]. Yn y ffenestr apwyntiad, gallwch weld amser, calendr a manylion yr apwyntiad. Os ydych chi am adael unrhyw sylwadau i'ch addysgwr, gallwch eu teipio yn y maes Sylwadau (Comments) [2].

I gofrestru ar gyfer slot amser, cliciwch y ddolen Cadw (Reserve) [3].

Gweld Apwyntiadau sydd wedi'u Ddiweddaru

Gweld Apwyntiadau sydd wedi'u Ddiweddaru

Ar ôl i chi gadw slot amser, mae'r slot amser yn pylu yn y calendr.

Os ydych chi am ddewis slot amser arall yn ei le, cliciwch y slot amser newydd ac ailadrodd y broses gadw.

Cadarnhau Apwyntiad Newydd

Cadarnhau Apwyntiad Newydd

Os byddwch chi'n dewis slot amser arall, bydd y Calendar yn cadarnhau bod gennych apwyntiad wedi'i gadw yn barod Os ydych chi am ail-drefnu gydag amser apwyntiad newydd cliciwch y botwm Ail-drefnu (Reschedule) [1]. Ond, os ydych chi am gadw eich apwyntiad gwreiddiol, cliciwch y botwm Gwneud dim byd (Do Nothing) [2].

Cau Apwyntiadau

Cau Apwyntiadau

Ar ôl i chi orffen gydag apwyntiadau cwrs, cliciwch y botwm Cau (Close).

Gweld Calendr

Gweld Calendr

Gallwch weld yr apwyntiad sydd wedi'i ychwanegu at galendr eich cwrs.

Newid Apwyntiad

Newid Apwyntiad

Gallwch weld yr apwyntiad sydd wedi'i ychwanegu at galendr eich cwrs.

Dad-gadw Apwyntiad

Dad-gadw Apwyntiad

I ganslo eich apwyntiad yn llwyr, cliciwch amser yr apwyntiad [1] a chlicio'r ddolen Dad-gadw (Un-reserve) [2].

Dileu Cadw

Dileu Cadw

Yn y maes sylwadau [1], gadewch i'ch addysgwr wybod pam fod angen i chi ddileu eich apwyntiad wedi'i gadw. Cliciwch y botwm Dileu (Delete) [2].

Nodyn: Mae sylwadau sy’n cael eu gwneud wrth ddileu apwyntiad wedi’i gadw yn cael eu hanfon drwy e-bost.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No