Hoe beheer ik KB-updateverzoeken in de Veldbeheerconsole?

Supportmedewerkers van Canvas kunnen via de veldbeheerconsole verzoeken om updates van een vermelding in de kennisbasis (KB) van je instituut. Updateverzoeken worden weergegeven op de startpagina van de beheerconsole. Je kunt updateverzoeken bekijken, wijzigingen aanbrengen, en de vermelding verwijderen uit je lijst met updates.

Opmerking: De functies van de Veldbeheerconsole kunnen verschillen afhankelijk van de account- en gebruikersinstellingen. Of je de functies die in deze les worden beschreven kunt zien of gebruiken, is afhankelijk van de machtigingen voor je rol.

Een updateverzoek openen

De updateverzoeken voor de KB worden weergegeven in de lijst KB-updateverzoeken (KB Update Requests [1]. Als je een updateverzoek wilt openen, klik je op de naam van het verzoek [2].

Klik op de link Alles bekijken (View All) [3] om alle updateverzoeken te bekijken.

Een updateverzoek weergeven

De details van de updateverzoeken voor de KB worden weergegeven in de sectie Updateverzoek (Update Request [1].

Bekijk de datum en de tijd van het verzoek in het veld Datum updateverzoek (Update Request Date) [2]. Bekijk de suggestie van Canvas Support voor de aanvulling op de KB in het veld Updateverzoek (Update Request) [3].

KB-vermelding bewerken

KB-updates kunnen worden uitgevoerd in de sectie Details Canvas Support (Canvas Support Details) [1].

Klik voor elk veld op het pictogram Bewerken (Edit) [2] om je KB-vermelding te bewerken.

Details over de afhandeling van de case invoeren

Details over de afhandeling van de case invoeren

Voer updates aan je KB-vermelding in de velden Standaard afhandeling van de case (Default Case Handling) in:

  • Het veld Details voor Canvas Support geeft alle relevante informatie weer over hoe Canvas Support de cases in kwestie zou moeten afhandelen [1].
  • Het veld Trefwoorden (Key Words) geeft alle relevante termen of woorden weer die gebruikers zouden kunnen gebruiken wanneer ze een case indienen die is gerelateerd aan de KB-vermelding [2].
  • Het veld Details voor je gebruikers (Details for your users) toont een uitgeschreven antwoord dat supportmedewerkers kunnen gebruiken wanneer ze gerelateerde cases beantwoorden [3].

Zodra er wijzigingen zijn aangebracht krijgen de velden van de KB-vermelding een gemarkeerde rand. Klik op het pictogram voor ongedaan maken [4] om bewerkingen ongedaan te maken.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Als je de KB-vermelding uit de lijst met KB-updateverzoeken wilt verwijderen, kun je in het selectievakje Details bijgewerkt (Details Updated) klikken [1].

Klik op de knop Opslaan (Save) [2] om je wijzigingen op te slaan.

Opmerkingen:

  • Wanneer je het selectievakje Details bijgewerkt aanvinkt en je wijzigingen opslaat, wordt ook alle inhoud uit de updateverzoekvelden gewist.
  • Wanneer medewerkers van Canvas Support je KB bekijken, kunnen ze zien wanneer de laatste wijziging aan de vermelding is uitgevoerd.