Hoe gebruik ik het menu Globale Navigatie als beheerder?

Het menu Globale Navigatie (Global Navigation) wordt links op elke Canvas-pagina weergegeven. Globale Navigatie-links bieden snel toegang tot veelgebruikte Canvas-functies. De standaardlinks voor jou als beheerder zijn Gebruikersaccount, Beheerder, Dashboard, Cursussen, Groepen, Kalender, Inbox en het Help-menu.

Afhankelijk van de instellingen van je organisatie-account kan het menu Globale Navigatie ook andere links weergeven.

Account weergeven

Account weergeven

Klik op de link Account om je gebruikersgegevens te zien. Er wordt een menu uitgevouwen met links naar je profiel, gebruikersinstellingen, meldingsinstellingen, persoonlijke bestanden en ePortfolio's. Je kunt de link Account ook gebruiken om uit te loggen bij Canvas.

Beheerder weergeven

Beheerder weergeven

Als je een Canvas-beheerder bent, kun je de Canvas-accounts en -subaccounts van je instituut openen via de link Beheerder (Admin) [1]. Er wordt een menu uitgevouwen met een lijst van al je accounts. Klik op de naam van een account [2] om dat account weer te geven. Klik op de link Alle accounts (All Accounts) [3] om al je beheerde accounts weer te geven.

Dashboard bekijken

Het Dashboard is de bestemmingspagina van de gebruiker na inloggen bij Canvas. De Dashboard-instellingen kunnen worden gewijzigd voor het weergeven van cursuskaarten of een lijst met recente activiteiten, met inbegrip van meldingen voor alle huidige Canvas-cursussen.

Cursussen weergeven

Cursussen weergeven

Klik op de knop Cursussen (Courses) [1] om je cursussen te bekijken. Er wordt een menu uitgevouwen met de cursussen waarvoor je bent ingeschreven [2].

Dit menu geeft ook cursussen weer die als favoriet zijn gemarkeerd. Als er geen cursussen als favoriet zijn gemarkeerd, worden alle huidige cursussen weergegeven. Als er voor een cursus periodedatums zijn ingesteld, wordt de naam van de periode bij de cursus vermeld.

Als je aan een of meer van de cursussen bent toegevoegd, kun je deze cursussen bekijken door op een naam te klikken. Als je organisatie de Openbare Cursus Index heeft ingeschakeld, kun je alle beschikbare cursussen bekijken door op de link Alle cursussen (All Courses) [3] te klikken.

Groepen bekijken

Groepen bekijken

Als je voor bepaalde groepen bent ingeschreven, kun je die groepen bekijken met de link Groepen (Groups) [1]. Er wordt een menu uitgevouwen met alle groepen waarvoor je bent ingeschreven In de meeste gevallen zijn groepen waarvan je lid bent, accountgroepen.

Klik op de naam van een groep [2] om die groep weer te geven. Klik op de link Alle groepen (All Groups) [3] om al je groepen weer te geven.

Opmerking: Groepen kunnen niet worden aangepast in de vervolgkeuzelijst.

Kalender bekijken

Klik op de knop Kalender (Calendar) om je kalender weer te geven. Je kunt gebeurtenissen voor je persoonlijke kalender maken en gebeurtenissen bekijken voor cursussen waaraan je als gebruiker bent toegevoegd, als dat het geval is.

Inbox bekijken

Klik op de knop Inbox om de Gespreksinbox weer te geven. Gesprekken (Conversations) is het berichtensysteem van Canvas om te communiceren met andere gebruikers in je account. Het aantal nieuwe berichten is te zien in het Inbox-pictogram.

Geschiedenis bekijken

Geschiedenis bekijken

Klik op de link Geschiedenis (History) om je recente geschiedenis van weergaven van Canvas-cursuspagina's te zien. De recente geschiedenis toont tot drie weken van de geschiedenis van weergaven van Canvas-cursuspagina's.

Commons weergeven

Als je organisatie deelneemt aan Canvas Commons, kun je Commons openen met de link Commons.

Help weergeven

Help weergeven

Klik op de link Help [1] om helpinformatie bij Canvas op te vragen. Het Help-menu verschijnt [2]. Selecteer de gewenste helpoptie. Je kunt het Help-menu aanpassen voor je organisatie.

Opmerking: Afhankelijk van je gebruikersrol en organisatie-instellingen geeft het Help-menu andere opties weer.

Menu Globale Navigatie samenvouwen

Klik op de pijl om het menu Globale Navigatie uit of samen te vouwen.

Het menu Globale Navigatie wordt automatisch samengevouwen op een tabletscherm.