Hoe kan ik een externe tool toevoegen aan de werkbalk van de Rich Content Editor in een account?

Als beheerder kun je maximaal twee externe tools selecteren en deze voor alle gebruikers in je account weergeven in de werkbalk van de Rich Content Editor. De pictogrammen van de geselecteerde tools worden naast het apps-pictogram weergegeven.

Opmerking: Het toevoegen van een externe tool aan de werkbalk van de Rich Content Editor is een accountmachtiging. Als je geen extra tools aan de Rich Content Editor kunt toevoegen, heeft je instituut deze functie beperkt.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Apps openen

Klik op het tabblad Apps.

App-configuraties weergeven

Klik op de knop App-configuraties bekijken (View App Configurations).

De tool toevoegen aan de RCE-toolbar

De tool toevoegen aan de RCE-toolbar

Zoek de externe tool die je wilt toevoegen [1] en klik op de bijbehorende wisselknop [2]. De wisselknop wordt alleen weergegeven voor externe tools die plaatsing in de Rich Content Editor ondersteunen.

De Rich Content Editor ondersteunt niet meer dan twee externe tools in de werkbalk. Als er twee tools zijn geselecteerd, worden alle wisselknoppen vergrendeld en kunnen niet worden ingeschakeld [3].

Rich Content Editor weergeven

De geselecteerde toolpictogrammen worden voor alle gebruikers in je account naast het app-pictogram in de werkbalk van de Rich Content Editor weergegeven.