Hoe bewerk of verwijder ik leerdoelen in een account?

Je kunt leerdoelen in je account bewerken of verwijderen. Leerdoelen kunnen worden gewijzigd als ze zijn gebruikt om cursisten te beoordelen, maar elke verandering kan de resultaten van cursisten beïnvloeden.

Dit artikel laat zien hoe je een leerdoel in de klassieke weergave van de pagina Leerdoelen kunt bewerken of verwijderen. Als de pagina Leerdoelen in je account anders wordt weergegeven dan de afbeeldingen in deze les, moet je leren hoe je een leerdoel bewerkt of verwijderd in een account waarvoor de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer is ingeschakeld.

Opmerkingen:

  • Je kunt alle leerdoelen waarvoor je een machtiging hebt wijzigen.
  • Leerdoelen die zijn afgestemd op een opdracht of toetsbank kunnen niet worden verwijderd, tenzij ze uit de opdracht of toetsbank zijn verwijderd. Leerdoelen die zijn gebruikt om een cursist te beoordelen kunnen niet worden verwijderd.
  • Als je de meesterschapsschalen en berekeningsmethoden voor een leerdoel niet kunt bewerken, heeft je instituut accountbrede meesterschapsschalen en berekeningsmethoden ingeschakeld.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Account- of Subaccountnavigatie.

Leerdoel selecteren

Zoek het leerdoel dat je wilt wijzigen.

Leerdoel wijzigen

Klik op de knop Bewerken (Edit) [1] om een leerdoel te bewerken. Bij het bewerken van een leerdoel kun je de naam, beschrijving, de berekeningsmethode en andere elementen zoals ingesteld bij het maken van een leerdoel op accountniveau wijzigen.

Wanneer je klaar bent met je bewerkingen, klik je op de knop Opslaan (Save).

Klik op de knop Verwijderen (Delete) [2] om een leerdoel te verwijderen.

Bewerkingsbevestiging leerdoel weergeven

Bewerkingsbevestiging leerdoel weergeven

Als je een leerdoel bewerkt dat is gebruikt om een cursist te beoordelen, toont Canvas een bericht om je te laten weten dat je bewerkingen alle leerdoelen zullen bijwerken die zijn gekoppeld aan een rubriek die niet is beoordeeld.

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Dit bericht wordt alleen getoond voor leerdoelen die je bewerkt die niet zijn gebruikt om een cursist te beoordelen. Als dit bevestigingsbericht niet wordt weergegeven, is het leerdoel aan meer dan een rubriek gekoppeld en kunnen bewerkingen niet worden bijgewerkt.

Beoordeeld leerdoel weergeven

Als een leerdoel al is gebruikt om een cursist te beoordelen, kunnen sommige wijzigingen de resultaten van cursisten beïnvloeden [1].

Om eventuele afgestemde items en beoordelingen van cursisten voor een specifiek leerdoel weer te geven, klik je op de naam van het leerdoel [2]. Deze opdrachten en rubrieken kunnen worden beïnvloed wanneer je het leerdoel bewerkt.

Bevestiging scoringsbewerkingen bekijken

Bevestiging scoringsbewerkingen bekijken

Als je de scoringsdetails bewerkt van een leerdoel dat gebruikt is om cursisten te beoordelen, geeft Canvas een bericht weer waarin staat dat je bewerkingen invloed hebben op alle cursisten die eerder beoordeeld zijn aan de hand van het leerdoel. Scoringswijzigingen hebben alleen invloed op de score van een cursist in de Cijferlijst Leren beheersen (Learning Mastery Gradebook) voor het bewerkte leerdoel. Wanneer scoringscriteria worden bewerkt, schalen de waarden voor leren beheersen voor beoordeelde rubrieken op basis van de oorspronkelijk mogelijk te behalen punten.

Klik op de knop Opslaan (Save).