Hoe kan ik beoordelingsperioden in een account bekijken?

Als beheerder kun je beoordelingsperioden voor je organisatie beheren. Elke set van beoordelingsperioden geldt voor de gehele organisatie, subaccounts inbegrepen. Alle cursussen die aan een periode binnen een beoordelingsperiode zijn gekoppeld, nemen automatisch de beoordelingsperioden van die periode over.

Omdat beoordelingsperioden niet rechtstreeks betrekking hebben op opdrachten voor cursussen, kunnen beoordelingsperioden worden verwijderd of hun start- en einddatum worden gewijzigd. Het is echter aan te raden wijzigingen aan te brengen voordat een periode aanvangt. Het wijzigen van datums voor een beoordelingsperiode tijdens een periode is van invloed op de cijfertotalen.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Beoordeling openen

Beoordeling openen

Klik op de link Beoordeling (Grading) in Accountnavigatie.

Beoordelingsperioden openen

Beoordelingsperioden openen

Klik op het tabblad Beoordelingsperioden (Grading Periods).

Sets van beoordelingsperioden filteren

Beoordelingsperioden kunnen worden gefilterd door een periode te bekijken in de vervolgkeuzelijst Perioden [1] of door de naam van een periode of beoordelingsperiode op te geven in het zoekveld [2].

Sets van beoordelingsperioden bekijken

Het tabblad Beoordelingsperioden op accountniveau geeft alle sets van beoordelingsperioden en de bijbehorende beoordelingsperioden weer.

Elke set van beoordelingsperioden toont de naam van de set [1] en de bijbehorende perioden [2].

Sets van beoordelingsperioden beheren

Klik het pictogram voor bewerken [1] om de naam of periode(n) voor een set van beoordelingsperioden te bewerken. Klik op het pictogram voor verwijderen [2] als je de set van beoordelingsperioden wilt verwijderen.

Set van beoordelingsperioden toevoegen

Als je een nieuwe set van beoordelingsperioden wilt toevoegen, klik je op de knop Set beoordelingsperioden toevoegen (Add Set of Grading Periods).

Beoordelingsperioden bekijken

Als je een beoordelingsperiode wilt bekijken, vouw de set van beoordelingsperioden uit door op de pijl naast de naam van de set te klikken [1].

Elke beoordelingsperiode toont de naam van de beoordelingsperiode [2], de startdatum [3], de einddatum [4] en de sluitingsdatum [5].

Als je beoordelingsperioden worden gewogen, kun je het gewogen percentage van elke beoordelingsperiode bekijken [6]. De percentages voor de gehele set van beoordelingsperioden kunnen elk mogelijk totaalgetal zijn en hoeven niet in totaal 100% te zijn.

Opmerking: Onder de datumvelden laat Canvas de datum en tijd in de tijdzone op basis van context zien. Wanneer je een account beheert in een andere tijdzone dan de lokale tijdzone, worden het account en de lokale tijd als referentie getoond.

Beoordelingsperioden beheren

Klik het pictogram voor bewerken [1] om de datums voor een beoordelingsperiode te bewerken. Klik op het pictogram voor verwijderen [2] als je een beoordelingsperiode wilt verwijderen.

Als je een beoordelingsperiode wilt toevoegen, klik je op de link Beoordelingsperiode toevoegen (Add Grading Period) [3].

Afgesloten beoordelingsperioden bekijken

Nadat een beoordelingsperiode is afgesloten, mogen bestaande sets van beoordelingsperioden niet meer worden bewerkt en worden hergebruikt voor toekomstige perioden. Toekomstige perioden moeten aan een nieuwe set van beoordelingsperioden worden toegevoegd, met datums die specifiek voor de toekomstige periode zijn gedefinieerd.. Omdat periodedatums doorgaans een heel jaar duren, zouden nieuwe sets van beoordelingsperioden alleen maar op jaarbasis moeten worden gemaakt.

Het behouden van afgesloten perioden en de bijbehorende beoordelingsperioden zorgt voor nauwkeurigheid in beoordelingsrapporten.