Hoe configureer ik een externe app voor een account met een LTI 2 registratie-URL?

Er zijn enkele externe apps voor gelijkenisdetectie die met een LTI 2 registratie-URL kunnen worden geconfigureerd In deze les wordt uitgelegd hoe je een externe tool toevoegt met een URL die door de leverancier van de externe app wordt verstrekt. Ga naar het Edu App Center voor meer informatie over het configureren van externe apps.

Opmerkingen:

  • Externe apps kunnen ook in subaccounts worden geconfigureerd met een LTI 2 registratie-URL.
  • Het configureren van een externe app is een accountmachtiging. Als je geen externe app kunt configureren, is deze machtiging niet toegevoegd voor je gebruikersrol.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in de accountnavigatie.

Apps openen

Apps openen

Klik op het tabblad Apps.

App-configuraties weergeven

Klik op de knop App-configuraties bekijken (View App Configurations) om een app te configureren.

Een nieuwe app toevoegen

Klik op de knop App toevoegen (Add App).

Configuratietype selecteren

Het configuratietype instellen

Klik op het vervolgkeuzemenu Configuratietype (Configuration Type) en selecteer Via LTI 2 registratie-URL.

Registratie-URL toevoegen

Registratie-URL toevoegen

Voer in het veld Registratie-URL (Registration URL) [3] de URL voor de app in.

De apps worden geconfigureerd en het wordt aanbevolen ze in te voeren als beveiligde links (HTTPS).

Registratietool lanceren

Registratietool lanceren

Klik op de knop Registratietool lanceren (Launch Registration Tool).

Opmerking: Het kan zijn dat je instellingen moet bevestigen of aanvullende informatie moet verstrekken in de registratietool.

App verifiëren

App verifiëren

Als de app al aan de account is toegevoegd, verifieert Canvas of je de app nog steeds wilt installeren.

Klik op de knop Ja, installeer de tool (Yes, Install Tool) om door te gaan.

App weergeven

De externe app bekijken.

Klik op het pictogram voor instellingen [1] om de app te beheren. Als je de app wilt bewerken, klik je op de link Bewerken (Edit) [2]. Klik op de link Plaatsingen (Placements) [3] om app-plaatsingen te beheren. Klik op de link Verwijderen (Delete) [4] om de app te verwijderen.