Hoe beheer ik meesterschapsschalen voor leerdoelen in een account?

Als de functieoptie Meesterschapsschalen voor leerdoelen op account- en cursusniveau voor je account is ingeschakeld, worden de meesterschapsschalen en berekeningsmethoden gescheiden van de individuele leerdoelen en toont de pagina Leerdoelen de tabbladen Meesterschapsschalen (Mastery Scales) en Berekeningsmethoden (Calculation Methods).

Op het tabblad Meesterschap (Mastery) kun je meesterschapsschalen instellen voor het hele account.

Opmerkingen:

  • Het inschakelen van de functieoptie Meesterschapsschalen voor leerdoelen op account- en cursusniveau heeft gevolgen voor de actuele gegevens in het account.
  • De standaard criteriumbeoordelingen voor meesterschap tonen een schaal van 0 tot 4.
  • Als er een rubriek met afgestemde leerdoelen is gebruikt voor de beoordeling van een opdracht voordat Meesterschapsschalen voor leerdoelen op account- en cursusniveau werd ingeschakeld, heeft dit geen gevolgen voor de opdracht. Voor elke opdracht die niet eerder beoordeeld is door de rubriek, heeft het wel gevolgen als de meesterschapsscores worden aangepast.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Accountnavigatie.

Meesterschap openen

Meesterschap openen

Klik op het tabblad Meesterschap (Mastery) om de meesterschapsschaal voor het account weer te geven en te beheren.

Opmerking: Als het tabblad Meesterschap niet op de pagina Leerdoelen (Outcomes) wordt weergegeven, zijn er geen meesterschapsschalen voor leerdoelen op accountniveau ingeschakeld voor je instituut.

Meesterchapsschaal beheren

Op de pagina Meesterschap (Mastery) wordt de meesterschapsschaal weergegeven die als standaard voor alle cursussen in je account wordt gebruikt. De meesterschapsschaal van de account heeft standaard vijf niveaus: Overtreft meesterschap (Exceeds Mastery), Meesterschap (Mastery), Bijna-meesterschap (Near Mastery), Onder meesterschap (Below Mastery), en Geen bewijs (No Evidence).

Voor elk meesterschapsniveau kun je een beschrijving zien voor het niveau [1], het aantal punten voor een niveau [2] en de kleur van het niveau [3].

Als je een beschrijving van een niveau wilt wijzigen, typ je een beschrijving in het veld Beschrijving (Description) [4].

Voer een waarde in het veld Punten (Points) [5] in om de puntenwaarde die is gekoppeld aan het bereiken van het desbetreffende niveau te wijzigen.

Om het niveau te specificeren dat het meesterschap van de cursist specificeert, zoek je het desbetreffende niveau in de lijst en klik je op de radioknop Meesterschap (Mastery) [6].

Kleur wijzigen

Kleur wijzigen

Elk meesterschapsniveau heeft een kleur toegewezen gekregen die in de Cijferlijst Leren beheersen wordt weergegeven bij het bekijken van de resultaten. Klik op de link Wijzigen (Change) [1] om de kleur van het niveau te wijzigen. Klik vervolgens op het pictogram voor de kleur die je wilt gebruiken [2], of voer de hex-code van de kleur in het tekstveld in [3]. Als de hex-code niet geldig is, geeft het veld een waarschuwingspictogram weer. Varianten van wit worden niet als kleur geaccepteerd.

Klik op de knop Toepassen (Apply) [4] om je kleurkeuze op te slaan.

Meesterschapsniveau toevoegen

Klik op de knop Meesterschapsniveau toevoegen (Add Mastery Level) [1] om een nieuw meesterschapsniveau toe te voegen. Het nieuwe niveau verschijnt onderaan de lijst en kan niet worden verplaatst [2]. Nadat je wijzigingen zijn opgeslagen zullen de meesterschapsniveaus echter op numerieke volgorde worden gesorteerd.

Meesterschapsniveau verwijderen

Klik op het pictogram voor verwijderen om een meesterschapsniveau te verwijderen.

Verwijdering bevestigen

Verwijdering bevestigen

Om te bevestigen dat je het meesterschapsniveau wilt verwijderen, klik je op de knop Bevestigen (Confirm).

Meesterschapsschaal opslaan

Meesterschapsschaal opslaan

Klik op de knop Meesterschapsschaal opslaan (Save Mastery Scale) om de wijzigingen aan de meesterschapsschaal op te slaan.

Wijzigingen bevestigen

Wijzigingen bevestigen

Als je je wijzigingen aan de meesterschapsschaal opslaat, worden alle rubrieken bijgewerkt die zijn afgestemd op leerdoelen in je account die nog niet zijn beoordeeld. Klik op de knop Opslaan (Save) om je wijzigingen te bevestigen.