Hoe configureer ik een externe app voor een account met XML?

Sommige externe apps vereisen een XML-configuratie. In deze les wordt uitgelegd hoe je een externe tool toevoegt met de XML die door de leverancier van de externe app wordt verstrekt. Ga naar het Edu App Center voor meer informatie over het configureren van externe apps.

Opmerkingen:

  • Externe apps kunnen ook in subaccounts worden geconfigureerd met een XML.
  • Het handmatig configureren van een externe app is een accountmachtiging. Als je geen externe app kunt configureren, is deze machtiging niet toegevoegd voor je gebruikersrol.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Apps openen

Apps openen

Klik op het tabblad Apps.

App-configuraties weergeven

App-configuraties weergeven

Klik op de knop App-configuraties bekijken (View App Configurations) om een app te configureren.

Een nieuwe app toevoegen

Een nieuwe app toevoegen

Klik op de knop App toevoegen (Add App).

Het configuratietype instellen

Het configuratietype instellen

Selecteer het vervolgkeuzemenu Configuratietype (Configuration Type) en stel het configuratietype in op XML plakken (Paste XML).

App-details toevoegen

App-details toevoegen

Typ de naam van de app in het veld Naam (Name) [1]. Voer de consumentensleutel in het veld Consumentensleutel (Consumer Key) [2] in en het gedeeld geheim in het veld Gedeeld geheim (Shared Secret) [3]. Deze sleutel en dit gedeelde geheim worden verstrekt door de leverancier of (wanneer het Edu App Center wordt gebruikt) door de website.

Opmerking: Er zijn een aantal apps waarvoor geen consumentensleutel of gedeeld geheim nodig is, let dus op de configuratieaanwijzingen.

Configuratie-XML invoeren

Configuratie-XML invoeren

Plak de XML-code in het veld XML-configuratie (XML Configuration).

App indienen

App indienen

Klik op de knop Indienen (Submit).

App verifiëren

App verifiëren

Als de app al aan de account is toegevoegd, verifieert Canvas of je de app nog steeds wilt installeren. Klik op de knop Ja, installeer de tool (Yes, Install Tool) om door te gaan.

Opmerking: Verificaties vinden alleen plaats wanneer een bestaande externe app in dezelfde context wordt gebruikt (zoals het meerdere keren installeren van dezelfde app in het root-account).

App weergeven

App weergeven

De externe app bekijken.

Klik op het pictogram voor instellingen [1] om de app te beheren. Als je de app wilt bewerken, klik je op de link Bewerken (Edit) [2]. Klik op de link Plaatsingen (Placements) [3] om app-plaatsingen te beheren. Klik op de link Verwijderen (Delete) [4] om de app te verwijderen.

Om een externe app toe te voegen aan de Rich Content Editor-werkbalk, klik je op de schakelaar Toevoegen aan RCE-werkbalk (Add to RCE toolbar) [5]. Deze optie is alleen beschikbaar voor externe tools die plaatsing in de Rich Content Editor ondersteunen.

Opmerking: Wanneer je op de link Plaatsingen (Placements) klikt, kan het zijn dat je het bericht Geen plaatsingen ingeschakeld (No Placements Enabled) te zien krijgt. Dit bericht geeft aan dat er voor de app geen plaatsingen binnen Canvas zijn opgegeven. Maar de app werkt wel gewoon zoals bedoeld.