Hoe configureer ik een handmatig ingevoerde externe app voor een account?

Je kunt handmatig een externe app configureren in je accountinstellingen in Canvas. Het configureren van een externe app via een URL is echter gebruikelijker.

Ga naar het Edu App Center voor meer informatie over het configureren van externe apps.

Opmerking: Het handmatig configureren van een externe app is een accountmachtiging. Als je geen externe app kunt configureren, is deze machtiging niet toegevoegd voor je gebruikersrol.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Apps openen

Apps openen

Klik op het tabblad Apps.

App-configuraties weergeven

App-configuraties weergeven

Klik op de knop App-configuraties bekijken (View App Configurations) om een app te configureren.

App toevoegen

App toevoegen

Klik op de knop App toevoegen (Add App).

Het configuratietype instellen

Het configuratietype instellen

Selecteer het vervolgkeuzemenu Configuratietype (Configuration Type) en stel het configuratietype in op Handmatig invoeren (Manual Entry).

App-details toevoegen

App-details toevoegen

Typ in het veld Naam (Name) de naam van de app in [1] Typ de consumentensleutel (consumer key) [2] en het gedeelde geheim (shared secret) [3] in de juiste velden.

Voeg de launch-URL en het domein toe.

Voeg de launch-URL en het domein toe.

Voer in het veld Launch-URL [1] de launch-URL in (bron van het iframe van de link) om de app met Canvas te matchen. Voorbeeld: https://www.launchurl.com

Je kunt ervoor kiezen een domein in te voeren in het veld Domein (Domain) [2]. Het domein is optioneel en kan worden opgenomen in de launch-URL of deze vervangen. Typ de juiste URL of het juiste domein in het domeinveld. Voorbeeld: domain.com

Opmerking: URL's moeten geschikt zijn voor iframes en POST-verzoeken accepteren. Bovendien worden de apps geconfigureerd en het wordt aanbevolen ze in te voeren als beveiligde links (HTTPS).

Privacy instellen

Privacy instellen

Selecteer het vervolgkeuzemenu Privacy om de privacyinstellingen in te stellen:

  1. Anoniem (Anonymous): Er wordt geen informatie naar de leverancier gezonden waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd.
  2. Alleen e-mailadres (Email Only): Het e-mailadres van de gebruiker is de enige informatie die naar de leverancier wordt gezonden waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd.
  3. Alleen naam (Name Only): De naam van de gebruiker is de enige informatie die naar de leverancier wordt gezonden waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd.
  4. Openbaar (Public): Er wordt een verscheidenheid aan informatie naar de leverancier gezonden waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd (naam, e-mailadres, Canvas-ID, SIS-ID van de cursus, SIS-ID van de gebruiker, enz.

Aangepaste velden en beschrijvingen toevoegen

Aangepaste velden en beschrijvingen toevoegen

Typ een aangepast veld in Aangepaste velden (Custom Fields) [1]. Aangepaste velden kunnen worden gebruikt om extra parameters toe te voegen, bijvoorbeeld de tool laten weergeven in een ingesloten of mini-status.

Typ in het veld Beschrijving (Description) [2] een beschrijving van de app.

App indienen

App indienen

Klik op de knop Indienen (Submit).

App verifiëren

App verifiëren

Als de app al aan de account is toegevoegd, verifieert Canvas of je de app nog steeds wilt installeren. Klik op de knop Ja, installeer de tool (Yes, Install Tool) om door te gaan.

Opmerking: Verificaties vinden alleen plaats wanneer een bestaande externe app in dezelfde context wordt gebruikt (zoals het meerdere keren installeren van dezelfde app in het root-account).

App weergeven

App weergeven

Bekijk de nieuw geconfigureerde externe app.

Klik op het pictogram voor instellingen [1] om de app te beheren. Als je de app wilt bewerken, klik je op de link Bewerken (Edit) [2]. Klik op de link Plaatsingen (Placements) [3] om app-plaatsingen te beheren. Klik op de link Verwijderen (Delete) [4] om de app te verwijderen.

Om een externe app toe te voegen aan de Rich Content Editor-werkbalk, klik je op de schakelaar Toevoegen aan RCE-werkbalk (Add to RCE toolbar) [5]. Deze optie is aleen beschikbaar voor externe tools die plaatsing in de Rich Content Editor ondersteunen.

Opmerking: Wanneer je op de link Plaatsingen (Placements) klikt, kan het zijn dat je het bericht Geen plaatsingen ingeschakeld (No Placements Enabled) te zien krijgt. Dit bericht geeft aan dat er voor de app geen plaatsingen binnen Canvas zijn opgegeven. Maar de app werkt wel gewoon zoals bedoeld.