Hoe importeer ik SIS-gegevens naar een Canvas-account?

SIS-gegevens kunnen worden geüpload via de link SIS-imports in de accountinstellingen. SIS-gegevens is alleen bereikbaar op het accountniveau en kan niet aan subaccounts worden toegevoegd.

De pagina SIS-import ondersteunt enkele indelingen voor standaardimports naar Canvas: door Instructure geformatteerd CSV- of Zip-bestand van CSV-bestanden, IMS Enterprise Specification XML-zip of Banner Grade Exchange Results XML. Bestanden kunnen worden ingesteld voor een update van een volledige batch en UI-wijzigingen opheffen.

Zorg ervoor dat je je bewust bent van de risico's van deze uploadopties. Bekijk de les SIS-imports voor meer details over deze risico's.

API-verwerking

SIS-imports worden toegevoegd aan een wachtrij die elke geïmporteerde CSV apart verwerkt (of ze nu individueel of in een Zip-bestand zijn geüpload). Fouten bij het importeren worden weergegeven op de SIS-importpagina.

API-oefening

Voordat je SIS-gegevens importeert, zou je het beheren van SIS-gegevens met de API moeten oefenen. Je zou ook je testomgeving moeten gebruiken om conflicten met je live productiegegevens te voorkomen. Zodra je hebt bevestigd dat het importeren van je gegevens naar je testomgeving is geslaagd, kun je de SIS-integratie nogmaals uitvoeren in je productieomgeving. Bovendien zijn sommige SIS-gegevens alleen beschikbaar via de API.

Opmerkingen:

  • SIS-imports moet zijn geactiveerd door je Customer Success Manager voordat bestanden naar je account kunnen worden geüpload.
  • Het importeren van SIS-bestanden is een accountmachtiging. Als je niet over de toegang beschikt om SIS-bestanden te beheren, heeft je instituut deze functie beperkt.
  • Voordat je een machtiging voor een gebruikersrol instelt, moet je ervoor zorgen dat de rol die je aan de gebruiker wilt toewijzen al in je account bestaat. Informatie over het maken van een rol op accountniveau.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik vervolgens op de naam van het account [2].

SIS-import openen

SIS-import openen

Klik op de link SIS Import in Accountnavigatie.

Bestand selecteren

Bestand selecteren

Klik op de knop Bestand kiezen (Choose File) en zoek naar het SIS-import-bestand op je computer.

Importtype selecteren

Importtype selecteren

Selecteer in het menu Importtype (Import Type) het type import dat je wilt uploaden in Canvas. Het menu selecteert standaard de optie CSV-import.

Volledige batchupdate instellen

Volledige batchupdate instellen

Selecteer het selectievakje Dit een volledige batchupdate (This is a full batch update) als je een volledige batchupdate wilt maken. Selecteer de periode voor de volledige batchupdate in de periode-vervolgkeuzelijst [2]. Met deze optie kunnen alle cursussen, secties of inschrijvingen met een SIS-ID-record in Canvas dat is gekoppeld aan de geselecteerde periode in de vervolgkeuzelijst worden verwijderd. Voor inschrijvingen betekent deze optie dat er voor de gekoppelde gebruiker en cursus/secties SIS-ID's vereist zijn. Een Canvas-record wordt verwijderd als deze niet is opgenomen in het huidige importbestand.

Deze optie is alleen van invloed op gegevens die zijn gemaakt via voorgaande SIS-imports. Handmatig gemaakte cursussen worden bijvoorbeeld niet verwijderd, ook niet als ze niet in de nieuwe SIS-import zijn opgenomen.

Opmerkingen: Zorg ervoor dat je je bewust bent van de bijbehorende risico's voordat je deze optie selecteert.

 

UI-wijzigingen opheffen

UI-wijzigingen opheffen

Selecteer het selectievakje UI-wijzigingen opheffen (Override UI changes) als je wijzigingen in de gebruikersinterface (user interface, UI) wilt opheffen. Deze wijziging vertelt Canvas alle "sticky" gegevens die door gebruikers in hun accounts zijn gewijzigd, over te schrijven.

  • Als dit selectievakje NIET is aangevinkt tijdens een nieuwe-gebruikersimport, zullen er geen naamswijzigingen in de UI worden opgeheven. Als de gebruiker echter zijn of haar vermelde e-mailadres heeft verwijderd, zal het opnieuw worden toegevoegd, maar niet als standaard worden gemarkeerd.
  • Als dit vakje WEL is aangevinkt tijdens een nieuwe-gebruikersimport zullen de volledige naam en de sorteerbare naam worden gewijzigd, maar zal de weergavenaam ongewijzigd blijven. Het e-mailadres zal worden toegevoegd, maar nog altijd niet als standaard worden gemarkeerd.

UI-Optie selecteren

Bij UI-opheffingen zijn twee extra opties mogelijk: verwerken als UI-wijzigingen of UI-gewijzigde status wissen. Je kunt slechts één optie selecteren.

Selecteer het selectievakje naast je voorkeur als je een optie wilt selecteren:

  • Verwerken als UI-wijzigingen (Process as UI changes) [1]: heft wijzigingen op die in de UI hebben plaatsgevonden in de vorm van "sticky" gegevens. Alle gegevens gedragen zich alsof de wijzigingen daadwerkelijk handmatig in de UI werden doorgevoerd
  • UI-gewijzigde status wissen (Clear UI-changed state [2]: verwijdert de "stickiness" van alle gegevens in deze import. Bij toekomstige imports met deze gegevens worden gegevens in de UI niet meer aangeduid als "sticky"

Gegevens verwerken

Gegevens verwerken

Klik op de knop Gegevens verwerken (Process Data).

Importgegevens weergeven

Importgegevens weergeven

Zodra de import is verwerkt, geeft Canvas de resultaten van het geïmporteerde bestand weer, inclusief maximaal 50 fouten en waarschuwingen. Als je een volledige batchupdate hebt geïmporteerd, tonen de resultaten ook het aantal gewiste items dat uit de account is verwijderd. Verwijderde items omvatten inschrijvingen, cursussen en secties.

Nadat je deze pagina vernieuwt, blijft deze informatie op de SIS-importpagina staan onder de kop Laatste batch (Last Batch) totdat er een andere import wordt uitgevoerd.

Fouten downloaden

Fouten downloaden

Keer terug naar de SIS-importpagina als je alle waarschuwingen en fouten van je laatste importbestand wilt downloaden. Klik op het pictogram Laatste batch downloaden onder de kop Laatste batch (Last Batch). Via het pictogram wordt een CSV-bestand gedownload met alle fouten en waarschuwingen uit je laatste import.

Je kunt de SIS-importfouten API ook gebruiken voor extra informatie voor probleemoplossing. De API geeft het regelnummer in het CSV-bestand waar de fout heeft plaatsgevonden.

Opmerking:

  • Wellicht moet je de pagina vernieuwen om het downloadpictogram te zien.
  • Als het rapport is gedownload, verloopt de link na een uur. Als de pagina wordt vernieuwd, wordt er een nieuwe URL gegenereerd die een uur actief zal zijn.