Hoe gebruik ik de pagina Leerdoelen in een account?

Leerdoelen worden gebruikt om de vakbeheersing in een account of cursus te volgen. Vanaf de leerdoelenpagina van een account kun je leerdoelen aanmaken en beheren, leerdoelgroepen aanmaken, leerdoelen importeren en rubrieken voor een account beheren.

Deze les toont hoe je de pagina Leerdoelen kunt gebruiken in de klassieke weergave van de pagina Leerdoelen. Als de pagina Leerdoelen in je account anders wordt weergegeven dan de afbeeldingen in deze les, moet je leren hoe je de leerdoelenpagina van het account kunt gebruiken in een account dat de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer heeft ingeschakeld.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Accountnavigatie.

Leerdoelen bekijken

Op de leerdoelenpagina kun je een nieuw leerdoel aanmaken [1], een nieuwe leerdoelgroep aanmaken [2] en een leerdoel zoeken [3].

Als je gemachtigd bent, kun je een leerdoel importeren [4].

Klik op de naam van een leerdoelgroep [5] om de details van de leerdoelgroep te bekijken.

Klik op de naam van een leerdoel [6] om het leerdoel te bekijken.

Leerdoel bekijken

Klik op de naam van een leerdoel [1] om het leerdoel te bekijken.

Je kunt de beschrijving van het leerdoel bekijken [2], de criteriabeoordelingen [3], de punten vereist voor vakbeheersing [4], de berekeningsmethode [5] en de uitleg van de berekeningsmethode [6].

Klik op de titel van een leerdoel [7] om items te bekijken die verband houden met het leerdoel en de leerdoelartefacten.

Opmerking: Als er geen vakbeheersingsschalen en berekeningsmethoden voor je leerdoel worden weergegeven, heeft je instituut vakbeheersingsschalen en berekeningsmethoden voor het hele account en/of cursus ingeschakeld.

Leerdoel en leerdoelgroep beheren

Leerdoel beheren

Je kunt een leerdoel of leerdoelgroep verplaatsen [1], bewerken [2] of verwijderen [3].

Opmerkingen:

  • Je kunt een leerdoel dat gebruikt is om cursisten te beoordelen niet verwijderen.
  • Als een rubriek een leerdoel bevat dat gebruikt is om een opdracht te beoordelen, zullen bewerkingen van het leerdoel niet in vroegere rubriekbeoordelingen worden weergegeven.