Hoe koppel ik een leerdoel aan een rubriek in een account?

Je kunt elk leerdoel in je account koppelen aan een rubriek. Rubrieken worden gebruikt om cursisten te laten zien wat er bij een opdracht van ze verwacht wordt en hoe de opdracht wordt beoordeeld. Leerdoelen kunnen aan een rubriek worden gekoppeld voor beoordeling en meetbare prestaties.

Om een leerdoel te kunnen koppelen, moet dat leerdoel al in je account zijn opgenomen. Informatie over het maken van accountleerdoelen.

Opmerkingen:

  • Leerdoelen kunnen wel aan rubrieken worden toegevoegd, maar rubrieken kunnen niet aan leerdoelen worden toegevoegd.
  • Rubrieken kunnen niet worden bewerkt nadat ze aan meer dan één opdracht in een cursus zijn toegevoegd.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Rubrieken openen

Rubrieken openen

Klik op de link Rubrieken (Rubrics) in Accountnavigatie.

Rubriek openen

Rubriek openen

Klik op de naam van een rubriek.

Rubriek maken

Rubriek maken

Klik op de knop Rubriek toevoegen (Add Rubric) om een nieuwe rubriek te maken.

Rubriek bewerken

Klik op de knop Rubriek bewerken (Edit Rubric).

Leerdoel zoeken

Leerdoel zoeken

Klik op de link Leerdoel zoeken (Find Outcome).

Leerdoel importeren

Zoek en selecteer het leerdoel dat je wilt koppelen [1]. Als je het criterium wilt gebruiken voor beoordelingen, schakel dan het selectievakje Dit criterium gebruiken voor beoordelen (Use this criterion for scoring) in [2]. Klik op de knop Importeren (Import) [3].

Opmerking: De beschikbare leedoelen variëren per organisatie.

Import bevestigen

Import bevestigen

Klik op de knop OK.

Rubriek bijwerken

Bekijk het gekoppelde leerdoel [1]. Klik op de knop Rubriek bijwerken (Update Rubric) [2].