Hoe kan ik de beoordelingen voor Vakbekwaamheid in het leren voor een account aanpassen?

Als beheerder kun je de beoordelingen voor Vakbekwaamheid in het leren aanpassen voor de Cijferlijst vakbekwaamheid in het leren en de Cijferlijst vakbekwaamheid in het leren door cursisten. Je kunt het ingestelde niveau voor de vakbekwaamheid aanpassen, alsook de naam en puntenwaarde voor de beoordelingen van de vakbekwaamheid, en de kleur die bij elke beoordeling hoort.

De toegewezen kleuren worden ook weergegeven in de rubriekresultaten op de cijferpagina van een cursist. Zelfs als cursisten geen toegang hebben tot de Cijferlijst vakbekwaamheid in het leren door cursisten, gebruikt de cijferpagina kleuren zodat cursisten makkelijker hun eigen resultaten herkennen binnen een opdracht.

Aangepaste beoordelingen voor vakbekwaamheid in het leren zijn van toepassing op rubriekcriteria, niet alleen op leerdoelcriteria. Wanneer een rubriek wordt gebruikt om een cursist te beoordelen, komen de geselecteerde criteriumbeoordelingen overeen met de puntenwaarde of het -bereik in een bekwaamheidsbeoordeling van een leerdoel en worden dezelfde kleuren voor resultaten weergegeven. Als bijvoorbeeld de bekwaamheidsbeoordeling Overtreft meesterschap (Exceeds Mastery) ingesteld is op 5 punten en weergegeven wordt door de kleur groen, dan zal een aan een cursist toegekend cursusrubriekcriterium met een score van 5 punten ook de kleur groen weergeven.

Opmerking: Je kunt cursusleiders toestaan de bekwaamheidsschalen voor leerresultaten in hun cursus te beheren.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Rubrieken openen

Rubrieken openen

Klik op de link Rubrieken (Rubrics) in Accountnavigatie.

Vakbekwaamheid in het leren openen

Vakbekwaamheid in het leren openen

Klik op het tabblad Vakbekwaamheid in het leren (Learning Mastery).

Vakbekwaamheid in het leren weergeven

Het tabblad Vakbekwaamheid in het leren (Learning Mastery) heeft standaard vijf rijen, met elk een optie voor de vakbekwaamheid in het leren (van hoog naar laag):

  • Identificatoren voor de bekwaamheidsbeoordeling: Overtreft meesterschap (Exceeds Mastery), Meesterschap (Mastery), Bijna-meesterschap (Near Mastery), Onder meesterschap (Below Mastery), Duidelijk onder meesterschap (Well Below Mastery).
  • Punten: 4, 3, 2, 1, 0
  • Kleuren: Donkergroen, lichtgroen, geel, oranje, rood

Vakbekwaamheid wordt opgegeven in de tweede rij.

Vakbekwaamheid in het leren aanpassen

Selecteer de gewenste optie in de kolom Vakbekwaamheid [1] om het vakbekwaamheidsniveau op te geven.

Om de naam van een bekwaamheidsbeoordeling te wijzigen, selecteer je het veld met de naam van de beoordeling en typ je een nieuwe naam in [2].

Als je de puntenwaarde die aan een bekwaamheidsbeoordeling is gekoppeld wilt wijzigen, selecteer je het puntenveld en typ je de gewenste puntenwaarde in [3].

Beoordelingskleur aanpassen

Bekwaamheidskleur aanpassen

Als je de kleur die aan een bekwaamheidsbeoordeling is gekoppeld wilt wijzigen, dien je de beoordeling op te zoeken en op de link Wijzigen (Change) te klikken. Je kunt een standaardkleur [1] invoeren of een HEX-kleurcode [2] invoeren.

Klik op de knop Toepassen (Apply) [3] om de geselecteerde kleur op te slaan.

Beoordeling toevoegen

Klik op de knop Toevoegen (Add) [1] om een nieuwe bekwaamheidsbeoordeling toe te voegen.

Er verschijnt een nieuwe beoordelingsrij onderaan de lijst met 0 punten [2]. Pas de beoordelingen zo nodig aan.

Je kunt zoveel beoordeling toevoegen als nodig zijn voor je instituut.

Beoordeling verwijderen

Beoordeling verwijderen

Klik op het pictogram voor verwijderen om een bekwaamheidsbeoordeling te verwijderen.

Vakbekwaamheid in het leren opslaan

Beoordeling verwijderen

Klik op de knop Vakbekwaamheid in het leren opslaan (Save Learning Mastery) om je wijzigingen op te slaan.