Hoe maak ik een leerdoel voor een account?

Als je geen leerdoel kunt vinden om in je account te gebruiken, kun je een nieuw leerdoel maken. Leerdoelen kunnen worden gemaakt op account-, subaccount- of cursusniveau.

Leerdoelen kunnen worden opgenomen in opdrachtrubrieken als een gemakkelijke manier om te beoordelen in hoeverre leerdoelen voor specifieke opdrachten zijn behaald. Wanneer je een leerdoel definieert, moet je ook een criterium definiëren dat kan worden gebruikt bij het samenstellen van opdrachtrubrieken. Definieer zoveel rubriekkolommen als je nodig hebt en geef het aantal punten op dat minimaal behaald moet worden om dit leerdoel te behalen.

Bekijk een video over leerdoelen.

Dit artikel laat zien hoe je leerdoelen kunt maken in de klassieke weergave van de pagina Leerdoelen. Als de pagina Leerdoelen in je account anders wordt weergegeven dan de afbeeldingen in dit artikel, moet je leren hoe je leerdoelen maakt in een account dat de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer heeft ingeschakeld.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Accountnavigatie.

Leerdoel toevoegen

Leerdoel toevoegen

Klik op de knop Nieuw leerdoel (New Outcome).

Leerdoel maken

Leerdoel maken

Voer in het veld Dit leerdoel een naam geven (Name this outcome) [1] een naam in voor het leerdoel.

Wanner cursusleiders mogelijk willen maken dat cursisten scores voor vakbeheersing op de pagina Cijfers kunnen bekijken, krijgen ze de naam van het leerdoel te zien. Je kunt echter ook een aangepaste, gebruiksvriendelijke naam maken. Als je een gebruiksvriendelijke naam voor cursistweergave wilt maken, typ je een naam in het veld Gebruiksvriendelijke naam (optioneel) (Friendly name (optioneel)) [2].  

In het veld Rich Content Editor [3] kun je een beschrijving invoeren.

Criteriumbeoordelingen toevoegen

Criteriumbeoordelingen toevoegen

Klik op het pictogram voor bewerken [1] om de criteriumbeoordeling te bewerken. Desgewenst kun je de bestaande naam van het criterium wijzigen in het veld Criteriumnaam (Criterion Name) [2]. Typ de puntwaarde voor het criterium in het veld Punten (Points) [3].

Klik op OK om het criterium op te slaan. Klik op Verwijderen (Delete) [5] om het criterium volledig te verwijderen.

Als je meer criteriumbeoordelingen wilt toevoegen, klik je op de link Invoegen (Insert) [6].

Opmerking: Als je de criteria voor je leerdoel niet kunt bewerken, heeft je instituut vakbeheersingsschalen voor het hele account ingeschakeld.

Vakbeheersing en berekeningsmethode instellen

Vakbeheersing en berekeningsmethode instellen

Stel de puntwaarde voor vakbeheersing in het veld Vakbeheersing bij (Mastery at) in [1]. Dit veld geeft aan hoeveel punten voor het bereiken van vakbeheersing moeten worden behaald volgens de criteriumbeoordelingen.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Berekeningsmethode (Calculation Method) [2] de berekeningsmethode voor het leerdoel. Nieuwe leerdoelen worden standaard ingesteld op de berekeningsmethode Gewogen gemiddelde in de Canvas-interface.

Klik op de knop Opslaan (Save) [3].

Opmerking: Als je de berekeningsmethoden voor je leerdoel niet kunt bewerken, heeft je instituut berekeningsmethoden van leerdoelen voor het hele account ingeschakeld.

Leerdoel bekijken

Bekijk het gemaakte leerdoel.