Welke gebruikersrollen en machtigingen zijn er beschikbaar in Canvas?

Er zijn in Canvas twee typen gebruikers: Gebruikers op accountniveau en gebruikers op cursusniveau.

Canvas wordt geleverd met één standaard gebruikersrol op accountniveau met machtigingen die betrekking hebben op zowel het gehele account als de cursussen. Accountbeheerders kunnen gebruikersrollen maken op accountniveau met aangepaste machtigingen. Ga naar het brondocument Canvas-machtigingen op accountniveau voor meer informatie over machtigingen op accountniveau.

Canvas heeft vijf standaard gebruikersrollen op cursusniveau, elk met machtigingen die betrekking hebben op de mogelijkheden van interactie met Canvas-cursussen. Accountbeheerders kunnen gebruikersrollen op cursusniveau maken. Ga naar het brondocument Canvas-cursusmachtigingen voor meer informatie over gebruikersmachtigingen op cursusniveau.

Je kunt ook een video over Canvas-machtigingen bekijken.

Opmerking: Wanneer je een machtiging bewerkt, kan het soms 30 minuten of langer duren voordat deze machtiging in werking treedt. Als de verwachte wijzigingen niet onmiddellijk worden weergegeven, probeer het dan na enige tijd opnieuw.

Rollen op cursusniveau

Rollen op cursusniveau zijn rollen met machtigingen waarmee een gebruiker toegang heeft op cursusniveau. Gebruikers met deze rollen kunnen doorgaans niet meer zien dan dat wat hun Canvas-cursussen bevatten.

Canvas biedt vijf basisgebruikersrollen op cursusniveau die elk hun eigen reeks standaardmachtigingen hebben. Je kunt de machtigingen beheren op basis van de behoeften van je organisatie. Je kunt ook aangepaste cursusrollen maken op basis van een basisrol. Dit zijn de Canvas-basisrollen:

  • Student [1]: Deze gebruikers kunnen opdrachten inleveren. Deze machtiging mag niet voor deze rol worden uitgeschakeld. Machtigingen voor studenten zijn beperkt, maar zijn wel voldoende om cursusmateriaal te openen en er acties mee te verrichten. Je kunt studenten ook andere machtigingen geven.
  • Docent [2]: De rol van docent geeft een gebruiker machtigingen voor het beheren van cursussen, zodat ze zeggenschap hebben over de aan hen toegewezen cursus of cursussen. Organisaties kunnen deze machtigingen echter naar behoefte wijzigen en beperken.
  • Onderwijsassistent [3]: Deze gebruikers hebben machtigingen die lijken op die van docenten, met dit verschil dat onderwijsassistenten geen toegang mogen hebben tot SIS-gegevens. De rol van onderwijsassistent dient ter ondersteuning van de rol van docent. Beheerders kunnen machtigingen voor de rol van onderwijsassistent beheren. Sommige organisaties bijvoorbeeld geven onderwijsassistenten toestemming om inleveringen van studenten te beoordelen.
  • Ontwerper [4]: Deze gebruikers hebben toestemming voor het openen en maken van cursusinhoud, met inbegrip van aankondigingen, opdrachten, discussies en toetsen. De toegang van ontwerpers tot studentgegevens verschilt van organisatie tot organisatie. Ontwerpers hebben echter nooit toegang tot cijfers en beoordelingen. Als je organisatie niet werkt met cursusontwerpers, zou je deze rol kunnen gebruiken als een tweede rol voor onderwijsassistenten met meer machtigingen dan die voor een gewone onderwijsassistent.
  • Waarnemer [5]: Deze gebruikersrol kan worden gekoppeld aan een student die voor een cursus is ingeschreven. Zo zouden ouders, voogden en/of mentoren zich als waarnemer aan een student kunnen laten koppelen om zijn of haar voortgang te volgen. Waarnemers hebben doorgaans de minste machtigingen.

Opmerking: Alle gebruikersmachtigingen gelden voor alle niveaus van een account. Bovendien hebben alle wijzigingen aan machtigingen betrekking op alle gebruikers die aan een rol zijn toegewezen. Wellicht moet je een aangepaste gebruikersrol op cursusniveau maken voor gebruikers van wie de machtigingen op cursusniveau wilt laten afwijken van andere gebruikers.

Rollen op accountniveau

Accountbeheerders kunnen machtigingen voor alle gebruikers in Canvas instellen. Beheerders kunnen extra gebruikersrollen maken op accountniveau met machtigingen op accountniveau. De standaardmachtigingen voor accountbeheerders kunnen bestaan uit toegang tot alles binnen het account, plus de mogelijkheid om zich voor te doen als een gebruiker.

Omdat elk subaccount zijn eigen pagina met machtigingen heeft, kunnen beheerders rollen op accountniveau binnen een subaccount maken en subaccountmachtigingen rechtstreeks binnen het subaccount toevoegen. Beheerders van subaccounts kunnen alleen machtigingen en instellingen beheren voor de subaccounts die aan hen zijn toegewezen. Sommige machtigingen zijn echter niet beschikbaar voor gebruikers van subaccounts. Lees voor meer informatie het brondocument Account en subaccount vergeleken.