Hoe koppel ik een Edu App Center-acceptatielijst aan Canvas?

Als je instituut gebruikmaakt van een Edu App Center-acceptatielijst, kun je deze koppelen aan de lijst met externe apps in Canvas. Om de acceptatielijst toe te passen, heb je de API-token nodig die voor je organisatie in het Edu App Center is gemaakt. De toegangstoken synchroniseert de lijst met externe apps in Canvas op zowel account- als cursusniveau, waarbij alleen apps uit de acceptatielijst van het Edu App Center worden weergegeven die voor de organisatie zijn ingesteld.

Beheerders kunnen de app-lijst beheren door op elk gewenst moment een toegangstoken te verwijderen of te vervangen. Wanneer een account of subaccount geen toegangstoken bevat, wordt voor de lijst met externe apps de standaard app-lijst weergegeven zoals geleverd door Canvas. De lijst met externe apps kan alleen op account- en subaccountniveaus worden beheerd.

Canvas accepteert maar één API-token voor een organisatie. Een token dat op accountniveau wordt toegepast, wordt automatisch ook op alle subaccounts toegepast. Met het Edu App Center kun je meerdere tokens voor een organisatie maken, maar elke token wordt dan naar dezelfde acceptatielijst doorgestuurd. Als je aparte acceptatielijsten voor afzonderlijke subaccounts wilt maken, zul je extra organisaties in het Edu App Center en API-tokens voor elke acceptatielijst moeten maken.

Opmerking: Het kan 24 uur duren voordat apps die zijn toegevoegd aan een Edu App Center-acceptatielijst worden weergegeven in Canvas.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Apps openen

Apps openen

Klik op het tabblad Apps.

App-lijst beheren

Klik op de knop App-lijst beheren (Manage App List).

API-token invoeren

API-token invoeren

Voer in het veld Toegangstoken (Access Token) [1] de API-token uit je Edu App Center-organisatie in.

Klik op de knop Opslaan (Save) [2].

Apps bekijken

Bekijk de lijst met goedgekeurde apps uit je acceptatielijst.

Opmerking: Als je een ongeldige toegangstoken invoert, worden er geen apps weergegeven.