Hoe schakel ik Slack in voor een account?

Om Canvas-meldingen in te schakelen voor alle gebruikers met een Slack-werkruimte, dient een gebruiker met beheerrechten voor Slack de Slack-app te maken en te installeren om zo een bot-toegangstoken te kunnen aanmaken. Nadat de bot is gemaakt en geverifieerd, kunnen individuele Canvas-gebruikers Slack inschakelen als een Canvas-contactmethode en meldingen ontvangen.

Opmerking: Onderliggende consortium-accounts kunnen geen Slack-instellingen beheren.

Slack-apps openen

Open api.slack.com/apps in je internetbrowser.

Log indien nodig in op je Slack-account.

Een nieuwe Slack-app maken

Een nieuwe Slack-app maken

Klik op de knop Nieuwe app maken (Create New App) [1].

Geef de app een naam in het veld Naam van de app (App Name) [2]. Gebruikers krijgen de naam van de app te zien in de Slack-werkruimte.

Selecteer de werkruimte van je instituut of de werkruimte waartoe je app zou moeten behoren in de vervolgkeuzelijst Ontwikkeling Slack-werkruimte (Development Slack Workspace [3].

Klik op de knop App maken (Create) [4] om de app te maken.

OAuth-scope toevoegen

Open de pagina OAuth en machtigingen (OAuth & Permissions) [1].

Klik op de knop Een OAuth-scope toevoegen (Add an OAuth Scope) [3] in de sectie Scopes [2].

Scopes selecteren

Scopes selecteren

Klik in het vervolgkeuzemenu Goedkeuring toevoegen per scope of API-methode (Add permission by Scope or API method) [1] en selecteer de volgende opties voor de OAuth-scope:

  • channels:manage [2]: Beheer openbare kanalen waar je Slack-app aan is toegevoegd en maak nieuwe kanalen
  • chat:write [3]: Verstuur berichten als je Slack-app
  • groups:write [4]: Beheer privékanalen waar je Slack-app aan is toegevoegd en maak nieuwe kanalen
  • im:write [5]: Begin personen directe berichten te sturen
  • mpim:write [6]: Begin directe berichten aan groepen personen te sturen
  • users:read [7]: Bekijk personen in de werkruimte
  • users:read.email [8]: Bekijk de e-mailadressen van de personen in de werkruimte

App installeren

App installeren

Klik op de knop App installeren in de werkruimte (Install App to Workspace) om de app op te slaan en te installeren.

De app toegang tot de werkruimte verlenen

De app toegang tot de werkruimte verlenen

Er wordt een bericht weergegeven waarin voor de app toestemming wordt gevraagd om toegang te krijgen tot de Slack-werkruimte.

Klik op de knop Toestaan (Allow) .

Slackbot-toegangstoken kopiëren

Slackbot-toegangstoken kopiëren

Zodra de app in Slack is gemaakt, klik je op de link App installeren (Install App [1].

Vind de OAuth-toegangstoken voor de botgebruiker en klik op de knop Kopiëren (Copy) [2].

API-token Slack toevoegen

Vind in Canvas op de pagina Accountinstellingen de sectie met de Slack API-token en plak het gekopieerde token in het veld Nieuwe Slack API-sleutel [1].

Klik op de knop Instellingen opslaan (Update Settings) [2] om op te slaan.

Opmerking: Vernieuw je browservenster als de kop voor de Slack API-sleutel niet wordt weergegeven.

Een contactmethode maken

Klik op je pagina met gebruikersinstellingen op de link Toevoegen Contactmethode (Add Contact Method).

Klik op het tabblad Slack e-mail [2] en typ het e-mailadres van je Slack-account in het veld Slack e-mail [3].

Klik vervolgens op de knop Slack e-mail registeren (Register Slack Email) [4].

Communicatiekanaal bevestigen

Zoek in Slack naar een melding met een viercijferige Canvas-registratiecode [1] die naar de nieuw aangemaakte Slack-app is gestuurd.

Voer in Canvas de viercijferige code in het veld Communicatiekanaal bevestigen (Confirm Communication Channel) [2] in. Klik vervolgens op de knop Bevestigen (Confirm) [3].

Zodra dit is bevestigd kunnen alle gebruikers in je Slack-account de e-mailcontactmethode voor Slack toevoegen en de instellingen voor hun Slack-meldingen beheren op de pagina Gebruikersinstellingen.