Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe wijzig ik als beheerder de taalvoorkeur in mijn gebruikersaccount?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe wijzig ik als beheerder de taalvoorkeur in mijn gebruikersaccount?

Engels is de standaard taal in Canvas, maar je kunt ervoor kiezen om de Canvas interface in een andere taal te zien.

Opmerking: Cursusleiders hebben de mogelijkheid de taalvoorkeur van hun cursussen in te stellen. Als je een cursus bekijkt waarvan de cursusleider de taal veranderd heeft (meestal voor een cursus in vreemde talen), overschrijft de taal van de cursus jouw taalinstellingen.

Gebruikersinstellingen openen

Gebruikersinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Instellingen bewerken

Instellingen bewerken

Klik op de knop Wijzig instellingen (Edit Settings).

Taal selecteren

Taal selecteren

Kies de taal van je voorkeur in het dropdown-menu Taal.

Instellingen bijwerken

Instellingen bijwerken

Klik op de knop Update Settings (Update Settings).

Voorkeurstaal tonen

Canvas inzien in de taal van je voorkeur.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.