Hoe kan ik de inschrijvingen voor een gebruiker in een een account weergeven?

Als beheerder kun je alle inschrijvingen voor cursussen, groepen en accounts van een gebruiker in je account bekijken.

Op deze pagina kun je, mocht dat nodig zijn, ook snel een gebruiker uitschrijven uit een cursus, groep of account. Op accountniveau heeft het uitschrijven van een gebruiker uit een cursus of groep hetzelfde resultaat als het verwijderen van een inschrijving voor een cursus, behalve dat je de gebruiker uit meerdere cursussen of groepen tegelijk kunt uitschrijven.

Inschrijvingen worden in Canvas meestal automatisch beheerd via CSV-bestanden van het studenteninformatiesysteem (SIS).  Als je cursusleiders echter machtiging hebben om gebruikers toe te voegen of te verwijderen, dan kunnen inschrijvingen handmatig beheerd worden door een cursusleider.

Opmerking: SIS-inschrijvingsbestanden in CSV-indeling met waarden voor start_date en end_date overschrijven periode-, curus- en sectiedatums.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Personen openen

Personen openen

Klik op de link Personen (People) in Accountnavigatie.

Gebruiker zoeken

Gebruik de filter- en zoekopties om te zoeken naar de gebruiker in het account.

Gebruikersprofiel openen

Gebruikersprofiel openen

Klik op de naam van de gebruiker in de zoekresultaten.

Inschrijvingen weergeven

De inschrijvingen vind je in de sectie Inschrijvingen (Enrollments). Inschrijvingen worden opgedeeld in cursussen [1] en groepen [2].

Als een gebruiker aan een account wordt toegevoegd, geeft de sectie Inschrijving ook een lijst weer van accounts waar de gebruiker zich bevindt [3].

Cursusgegevens bekijken

De sectie Cursussen toont alle cursussen waar de gebruiker voor is ingeschreven.

Voor elke cursus wordt de naam van de cursus [1], de periode waarin de cursus plaatsvindt of plaatsvond [2], de inschrijvingsstatus van de gebruiker [3] en de rol van de gebruiker [4] weergegeven.

Klik op de naam van de cursus om de cursus te openen.

Groepsgegevens weergeven

Groepsgegevens weergeven

De sectie Groepen toont alle groepen waar de gebruiker voor is ingeschreven.

Voor elke groep wordt de naam van de groep [1] en de naam van de cursus of account waarin de groep is geplaatst [2] weergegeven.

Klik op de naam van de groep om de groep te openen.

Opmerking: Je zult de account of de cursus moeten openen en de inschrijving van de gebruiker moeten beheren om een gebruiker uit te schrijven uit een cursus.

Accountgegevens weergeven

Accountgegevens weergeven

De sectie Accounts toont alle accounts waar de gebruiker voor is ingeschreven als accountbeheerder.

Klik op de naam van de account om de account te openen.

Gebruiker uitschrijven

Gebruiker uitschrijven

Zoek de van toepassing zijnde sectie in de inschrijvingslijst om een gebruiker uit te schrijven uit een cursus, groep of account. Klik op het verwijderpictogram en vervolgens op de knop OK [2] naast de cursus, groep of account waaruit je de gebruiker wilt uitschrijven. De gebruiker heeft nu niet langer toegang tot de cursus, groep of account.