Hoe maak ik in een account aangepast namen voor een leerdoel voor cursisten?

Als beheerder kun je er voor kiezen toe te staan dat cursusleiders de functieoptie Cijferlijst vakbekwaamheid in het leren door cursisten in hun cursussen in kunnen schakelen. Dit stelt cursisten in staat scores voor vakbekwaamheid in het leren (Learning Mastery) te bekijken op hun pagina Cijfers. Alle leerdoelen in de cursus worden in de cursistweergave getoond. Het kan echter voorkomen dat sommige officiële namen van de leerdoelen moeilijk te begrijpen zijn voor de cursisten. Daarom heb je bij het opstellen van leerdoelen op accountniveau de optie om een aangepaste, of meer gebruiksvriendelijke, naam te maken. Dit is de naam die de cursisten te zien krijgen. Met dit aparte naamveld kun je zowel de officiële naam van het leerdoel behouden als een meer gebruiksvriendelijke, handigere naam voor cursisten te maken.

Dit artikel laat zien hoe je binnen een account aangepaste namen voor leerdoelen kunt maken in de klassieke weergave van de pagina Leerdoelen. Als de pagina Leerdoelen in je account anders wordt weergegeven dan de afbeeldingen in dit artikel, moet je leren hoe je leerdoelen maakt in een account dat de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer heeft ingeschakeld.

Opmerking: Voor cursusleiders is het maken van een aangepaste naam een cursusmachtiging. Als ze toegang hebben kunnen cursusleiders gebruiksvriendelijke namen maken voor leerdoelen die ze op cursusniveau aanmaken. Ze kunnen echter geen aangepaste namen maken voor leerdoelen die op het accountniveau worden aangemaakt.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Account- of Subaccountnavigatie.

Een nieuw leerdoel maken

Klik op de knop Nieuw leerdoel (New Outcome) als je bij het maken van een nieuw leerdoel een gebruiksvriendelijke naam wilt maken.

Gebruiksvriendelijke naam maken

Gebruiksvriendelijke naam maken

Voer in het veld Dit leerdoel een naam geven (Name this outcome) [1] een naam in voor het leerdoel. Dit is de naam van het leerdoel die cursusleiders ook te zien krijgen in de cijferlijst Vakbekwaamheid in het leren.

Als je voor cursisten een gebruiksvriendelijke naam voor een leerdoel wilt maken, typ je een naam in het veld Gebruiksvriendelijke naam (optioneel) (Friendly name (optioneel)) [2].  

Leerdoel bewerken

Als je een bestaand leerdoel wilt bewerken en een gebruiksvriendelijke naam wilt toevoegen, zoek je de naam van het leerdoel en klikt erop [1]. Klik op de knop Leerdoel bewerken (Edit Outcome) [2].

Je kunt alleen leerdoelen bewerken die nog niet zijn gebruikt om een cursist te beoordelen. Als de knop Leerdoel bewerken (Edit Outcome) grijs wordt weergegeven, kun je het leerdoel niet bewerken.

Opmerking: Je gebruiksvriendelijke naam verschijnt niet als onderdeel van indexpagina Leerdoelen.