Hoe configureer ik met een client-ID een externe app voor een account?

Externe apps die LTI 1.3 en LTI Advantage ondersteunen moeten met een client-ID worden geconfigureerd. De client-ID vind je door een LTI-sleutel te configureren vanaf de pagina Ontwikkelaarssleutels.

Opmerkingen:

  • Het handmatig configureren van een externe app is een accountmachtiging. Als je geen externe app kunt configureren, is deze machtiging niet toegevoegd voor je gebruikersrol.
  • Het uitschakelen of verwijderen van de LTI-sleutel verwijdert de applicatie-installaties.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Apps openen

Apps openen

Klik op het tabblad Apps.

App-configuraties weergeven

App-configuraties weergeven

Klik op de knop App-configuraties bekijken (View App Configurations) om een app te configureren.

Een nieuwe app toevoegen

Een nieuwe app toevoegen

Klik op de knop App toevoegen (Add App).

Het configuratietype instellen

Het configuratietype instellen

Selecteer het vervolgkeuzemenu Configuratietype (Configuration Type) en stel het configuratietype in op Via client-ID (By Client ID).

De client-ID invoeren

De client-ID invoeren

Typ de client-ID in het veld Client-ID [1].

Klik vervolgens op de knop Inleveren (Submit) [2].

Opmerking: Als u geen client-ID hebt, moet u eerste een LTI-sleutel configureren.

Foutmelding bekijken

Foutmelding bekijken

Als de ingediende client-Id niet in de ontwikkelaarssleutels van je account wordt gevonden, toont Canvas een foutmelding.

App installeren

Klik op de knop Installeren (Install) om de app te installeren.

App weergeven

App weergeven

Bekijk je app op de pagina Externe apps [1].

Klik op het pictogram voor instellingen [2] om je app te beheren.

Klik op de link Bewerken (Edit) [3] om de app te bewerken. Klik op de link Plaatsingen (Placements) [4] om app-plaatsingen te beheren.

Als de app LTI Advantage ondersteunt, kan het Instellingenmenu ook een link Deployment ID weergeven.

Klik op de link Inzet-ID (Deployment ID) [5] om de Inzet-ID voor de app te bekijken. App-aanbieders die LTI Advantage gebruiken, kunnen deze Inzet-ID nodig hebben voor app-functionaliteit.

Klik op de link Verwijderen (Delete) [6] om de app te verwijderen.