Wat zin de verschillende caserollen in de Veldbeheerconsole?

De Veldbeheerconsole omvat vijf veel voorkomende case-rollen: Aanvrager, Eigenaar, Contactpersoon, CC en Caseteam. In deze les worden wijzigingen voor de rollen van Aanvrager en CC uiteengezet.

Aanvrager

De aanvrager is de persoon die als eerste een probleem rapporteert en hulp nodig heeft. De gegevens van de aanvrager kunnen worden gevonden op het tabblad Details, in de velden voor de naam en het e-mailadres van de gebruiker.

Aanvragers kunnen worden gewijzigd door het veld Web e-mail van een case bij te werken.

Opmerking: Als een case wordt aangemaakt zonder een waarde in het veld Web e-mail, wordt het e-mailadres weergegeven als replace.me@example.com. Dit adres geeft aan dat het veld zo snel mogelijk moet worden bijgewerkt.

Eigenaar

De eigenaar is de persoon die verantwoordelijk is voor de case. Eigenaars kunnen cases overdragen aan andere veldbeheerders of ze escaleren naar het ondersteuningsteam van Instructure.

Contactpersoon

De contactpersoon is de persoon die de communicatie met de aanvrager faciliteert. In die gevallen waar veldbeheerders als eigenaar zijn ingesteld, bekleden ze zowel de rol van eigenaar als contactpersoon. Als die case naar Instructure wordt geëscaleerd, wordt de ondersteuningsmedewerker de eigenaar, maar blijft de veldbeheerder de contactpersoon. Dankzij deze regeling kan de veldbeheerder zich actief bezighouden met de case terwijl deze zich in handen van het ondersteuningsteam bevindt.

CC (afschrift gestuurd aan)

CC (afschrift gestuurd aan)

De CC is een persoon die aan de case is toegevoegd zodat hij of zij meldingen ontvangt over de voortgang van een specifieke case. Je kunt meerdere personen als CC toevoegen, maar ze moeten voor elke case apart worden toegevoegd. Je kunt CC's aan een case toevoegen met het veld CC toevoegen (Add CC) binnen een case.

Opmerkingen:

  • Het e-mailadres support@instructure.com kan niet als CC aan een case worden toegevoegd.
  • Als een case via e-mail wordt aangemaakt, wordt iedereen die in de oorspronkelijke e-mail als CC is opgegeven automatisch als CC aan de case toegevoegd.

Caseteam

Caseteam

Het caseteam bestaat uit de contactpersonen en veldbeheerders van de account die meldingen ontvangen voor alle cases binnen een account.