Hoe maak ik een macro in de Veldbeheerconsole?

Je kunt een macro in de Veldbeheerconsole. Met macro's kun je in een paar klikken vaste wijzigingen toepassen op elke case. Je kunt een macro uitvoeren wanneer je een actieve case weergeeft.

Opmerking: De functies van de Veldbeheerconsole kunnen verschillen afhankelijk van de account- en gebruikersinstellingen. Of je de functies die in deze les worden beschreven kunt zien of gebruiken, is afhankelijk van de machtigingen voor je rol.

Macro's openen

Klik op het tabblad Macro's om de pagina Macro's te openen.

Een nieuwe macro maken

Klik op de knop Nieuw (New) om een nieuwe macro te maken

Macrogegevens toevoegen

Macrogegevens toevoegen

Voer de gegevens voor de macro toe. Tot de gegevens van een macro behoren:

  • Naam [1]
  • Account [2]: geeft de account weer waar de macro kan worden gebruikt. Als je een account wilt verwijderen, klik je op het pictogram voor verwijderen [3].
  • Overdracht (Transfer) [4]: draagt cases over naar de aangewezen veldbeheerders
  • Status [5]: geeft de status van de case aan. Deze kan worden ingesteld als open, nieuw, in afwachting, in de wacht, opgelost of gesloten als duplicaat.
  • Sectie Canvas-component (Canvas Component Section) [6]: beschrijft of de case betrekking heeft op een complete account, een specifieke cursus, een Canvas-gebruiker, een LTI of integratie, of een niet-Canvas probleem.
  • Betroffen Canvas-component [7]: beschrijft de functie in Canvas waar de bug of het probleem vandaan komt.
  • Canvas Component-actie (Canvas Component Action) [8]: beschrijft de actie die de aanleiding was voor het maken van de case.
  • Meldingen uitschakelen (Disable Notifications) [9]: voorkomt dat er meldingen via e-mail worden verzonden naar de eigenaar, de contactpersoon en de CC('s) van de case.
  • Opmerking (Chatter Comment) [10]: biedt voor elke case de mogelijkheid opmerkingen toe te voegen

Voor meer informatie over de beschikbare opties voor de Canvas Components-velden, kun je het brondocument Canvas Component bekijken.

Macro opslaan

Macro opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save) [1] om je macro op te slaan. Klik op de knop Opslaan en Nieuw (Save & New) [2] om je macro op te slaan en met het maken van een nieuw macro te beginnen

Klik op de knop Annuleren (Cancel) [3] om je macro te verwijderen.

Macro weergeven

Geef de macro weer

Klik op de knop Bewerken (Edit) [1] om de macro te bewerken. Klik op de knop Verwijderen (Delete) [2] om je macro te verwijderen. Klik op de knop Klonen (Clone) [3] om je macro te dupliceren.