Hoe kan ik gebruikers maken en toevoegen aan een account?

Je kunt nieuwe gebruikers toevoegen aan je account. Gebruikers kunnen alleen op het accountniveau worden toegevoegd. Alleen beheerders van hoofdaccounts kunnen gebruikers aan een account toevoegen.

Als je SIS-imports gebruikt, hoef je geen gebruikers aan je account toe te voegen, omdat deze kunnen worden toegevoegd via je studenteninformatiesysteem (SIS).

Accountuitnodigingen

Als een gebruikersaccount handmatig wordt toegevoegd, biedt Canvas de mogelijkheid een accountuitnodiging te genereren. Als deze uitnodiging wordt verzonden, wordt de gebruiker uitgenodigd het registratieproces te voltooien door een wachtwoord aan te maken. Zodra de gebruiker een account heeft, kan de gebruiker ook aan een cursus worden toegevoegd. Als een gebruiker die geen account heeft wordt uitgenodigd voor een cursus, zal de gebruiker een account moeten maken voordat de uitnodiging voor de cursus kan worden geaccepteerd.

Wanneer gebruikers handmatig voor een cursus worden uitgenodigd, kunnen ze in de e-mail op de uitnodigingslink voor de cursus klikken om een voorbeeld van de Canvas-cursus te bekijken. Om de uitnodiging officieel te accepteren, moeten ze op de Canvas-interface op de knop Accepteren klikken. Als je er echter de voorkeur aan geeft cursusvoorbeelden uit te schakelen en gebruikers automatisch aan een cursus wilt laten deelnemen wanneer ze de Canvas-cursus weergeven, kun je contact opnemen met je Customer Success Manager om de voorbeelden in de uitnodiging uit te schakelen.

Email-adressen

Canvas identificeert gebruikers aan de hand van hun e-mailadres. Wanneer studenten aan een cursus worden toegevoegd, probeert Canvas eventuele conflicten in de e-mailadressen op te lossen wanneer de gebruiker de eerste keer op de cursus inlogt:

 • Als de gebruiker geen gebruikersnaam heeft in de hoofdaccount van de cursus, het e-mailadres van de gebruiker is gekoppeld aan een andere gebruiker binnen de account, of het instituut geen gedelegeerde verificatie gebruikt als open registratie is ingeschakeld, zal er een account voor de gebruiker worden gemaakt. Het toevoegen van een e-mailadres dat nog niet is gekoppeld aan een account, zal alleen lukken wanneer Open registratie is ingeschakeld.
 • Als het e-mailadres al is gekoppeld aan een account, zal de cursist worden gevraagd in te loggen op Canvas met zijn of haar bestaande e-mailadres.
 • Soms kan een cursist binnen Canvas meerdere e-mailadressen gebruiken. Als een cursist vanaf één e-mailadres een accountuitnodiging beantwoordt, maar op Canvas is ingelogd met een ander e-mailadres, zal de cursist worden gevraagd of hij of zij beide adressen aan dezelfde account willen koppelen. 

Opmerkingen:

 • Je kunt ook een gebruiker aan een subaccount toevoegen door de gebruiker aan een cursus gekoppeld aan het subaccount toe te voegen.
 • Als dit is ingeschakeld voor je instituut, kun je tijdelijke inschrijvingen maken. Met tijdelijke inschrijvingen kun je een gebruiker voor een bepaalde tijd toegang geven tot de cursussen van een andere gebruiker.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Personen openen

Personen openen

Klik op de link Personen (People) in Accountnavigatie.

Gebruiker toevoegen

Nieuwe gebruiker toevoegen

Klik op de knop Personen toevoegen (Add People).

Gebruikersgegevens toevoegen

Gebruikersgegevens toevoegen

Vul de volgende velden in:

 • Volledige naam (Full Name) [1] wordt gebruikt voor de beoordeling, SIS-imports en andere administratieve items.
 • Weergavenaam (Display Name) [2] is de naam die andere gebruikers zullen zien in discussies, aankondigingen, enz. De gebruiker kan zijn of haar eigen weergavenaam instellen als de instelling is ingeschakeld.
 • Sorteerbare naam (Sortable Name) [3] is standaard de achternaam, voornaam van de gebruiker. Dit is de naam die verschijn in gesorteerde lijsten en de naam waarop beheerders kunnen zoeken.
 • E-mail (Email) [4] wordt gebruikt als het standaard e-mailadres van de gebruiker in Canvas. E-mails worden gebruikt om cursusmeldingen te versturen.
 • SIS ID [5] is de SIS-ID van de gebruiker. Dit veld wordt alleen gebruikt voor instituten die SIS-imports gebruiken en wordt je alleen getoond als je de passende SIS-machtigingen op accountniveau hebt.
 • Stuur een e-mail naar de gebruiker over het maken van deze account (Email the user about this account creation) [6] is een optie om de gebruiker een e-mail te sturen over het maken van zijn of haar nieuwe account. Deze optie is standaard geselecteerd. Deselecteer het keuzevakje als je niet wilt dat de gebruiker een melding krijgt over de account.

Gebruiker toevoegen

Gebruiker toevoegen

Klik op de knop Gebruiker toevoegen (Add User).