Hoe gebruik ik de Veldbeheerconsole?

Zodra je ingelogd bent, kun je de Veldbeheerconsole gebruiken om op effectieve wijze je cases en de kennisbases van klanten (KB's) voor je account te beheren. Je kunt ook je profielgegevens bewerken.

Opmerking: De functies van de Veldbeheerconsole kunnen verschillen afhankelijk van de account- en gebruikersinstellingen. Of je de functies die in deze les worden beschreven kunt zien of gebruiken, is afhankelijk van de machtigingen voor je rol.

De Veldbeheerconsole weergeven

De Veldbeheerconsole opent op de startpagina. Je kunt de knoppen die worden weergegeven op de startpagina gebruiken om de Canvas Beheerdershandleiding [1], de Canvas-releaseopmerkingen [2], gesprekken over ideeën [3], bekende problemen [4] en productblogs [5] te bekijken.

De startpagina laat ook nog openstaande bijwerkingsverzoeken voor de kennisbasis (KB) zien in de lijst KB-bijwerkingsverzoeken (KB Update Requests) [6].

Om de interface te doorzoeken, voer je je zoektermen in het veld in en klik je op de knop Zoeken (Seach) [7].

Klik op de link Canvas-handleidingen (Canvas Guides) [8] om de Canvas-handleidingen te bekijken.

Gebruikersmenu openen

Klik op je gebruikersnaam om je gebruikersmenu te openen.

Menu Gebruiker bekijken

Menu Gebruiker bekijken

Vanuit het gebruikersmenu kun je:

  • Terugkeren naar de startpagina [1]
  • Je profiel weergeven [2]
  • Je instellingen beheren [3]
  • Je account weergeven [4]
  • Een nieuwe case maken [5]
  • Uitloggen van de console [6]

Profiel weergeven

Je kunt vanuit je profiel je profielgegevens weergeven en bewerken, waaronder je naam, e-mailadres, titel, afdeling en contactinformatie. Klik op de knop Bewerken (Edit) [1] om je profiel te bewerken.

Klik op het fotopictogram [2] om je profielfoto te bewerken.

Instellingen weergeven

Op de pagina Instellingen kun je je wachtwoord, taal, tijdzone, plaats en profielzichtbaarheid beheren.

Klik op de knop Wachtwoord wijzigen (Change Password) [1] om je wachtwoord te wijzigen.

Klik op het veld Taal (Language) [2] om je taal te wijzigen. Klik op het veld Tijdzone (Timezone) [3] om je tijdzone te wijzigen. Klik op het veld Plaats (Locale) [4] om je plaats te wijzigen.

In de instellingen voor de Profielzichtbaarheid (Profile Visibility) [5] kun je beheren wie de informatie op je profielpagina kan zien. Klik op het vervolgkeuzemenu voor de desbetreffende profielinformatie [6] om de zichtbaarheid aan te passen. Selecteer vervolgens of de informatie openbaar moet zijn, moet worden beperkt tot ingelogde gebruikers of moet worden beperkt tot leden die een account hebben aangemaakt.

Chat weergeven

Als je instituut Niveau 1- of 24x7-ondersteuning heeft, kun je mogelijk chatten met een medewerker van Canvas Support vanaf de startpagina.

Klik op de knop Canvas Support [1] om het chatvenster te openen.

Voer vervolgens je naam [2], e-mailadres [3] en het onderwerp van de chat in [4]. Klik op de knop Beginnen met chatten (Start Chatting) [5] om met de chat te beginnen.

Cases weergeven

Klik op het tabblad Cases [1] om je cases weer te geven. Vanaf de pagina Cases kun je cases in je account beheren.

Klik op het casenummer [2] om een individuele case weer te geven.

Macro's weergeven

Klik op het tabblad Macro's [1] om je accountmacro's weer te geven. Met macro's kunnen veldbeheerders een lijst met wijzigingen opstellen die met een enkele klik op cases kunnen worden toegepast.

Klik op de knop Nieuw (New) om een nieuwe macro te maken. Klik op de knop Afdrukweergave (Printable View) [3] om je macro's af te drukken.

Accounts weergeven

Klik op het tabblad Accounts [1] om je accounts weer te geven. Standaard worden op de pagina Accounts alle accounts weergegeven waarvoor je gemachtigd bent om ze te bekijken. Klik op het Filter-pictogram [2] om de accounts te filteren die op de pagina worden weergegeven. Klik op het pictogram voor vastmaken [3] om een accountfilter als standaardweergave vast te zetten.

Klik op de naam van het account [4] om informatie over dat account weer te geven [4].

Mijn accountinstanties weergeven

Klik op het tabblad Mijn accountinstanties (My Account Instances) [1] om je accountinstanties weer te geven. Standaard worden op de pagina Mijn accountinstanties alle accountinstanties weergegeven waarvoor je gemachtigd bent om ze te bekijken.

Klik op de naam van de instantie [2] om informatie over die instantie weer te geven [4].

Klant-KB's weergeven

Klik op het tabblad Klant-KB (Customer KB) om klant-KB's weer te geven voor je accounts.

Case-dashboard weergeven

Klik op het tabblad Case-dashboard (Case Dashboard) [1] om je case-dashboard weer te geven.

Op het case-dashboard kun je donutgrafieken bekijken voor de oorsprong van de casus [2], de rol die betrokken is bij de casus [3], het geëscaleerde niveau [4], de drijfveren van de casus [5], de betrokken Canvas-component [6] en de niet-Canvas cases [7].

Klik op de link Rapport weergeven (View Report) om gedetailleerde rapporten voor een dashboarditem te bekijken.

Voor meer informatie over de beschikbare opties voor de Canvas Components-velden, kun je het brondocument Canvas Component bekijken.

Rapporten bekijken

Klik op het tabblad Rapporten (Reports) [1] om case-rapporten in een lijstweergave te bekijken.

Klik op de naam van een rapport [2] om een rapport weer te geven.