Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik supporttickets voor mijn organisatie beheren?

Hoe kan ik supporttickets voor mijn organisatie beheren?

Je kunt kiezen uit drie mogelijke bestemmingen voor de tickets die je gebruikers in het Help-menu van Canvas maken. Het systeem helpt je bij het stroomlijnen van de workflow van je interne ondersteuningsteam.

Je kunt de tickets van je gebruikers doorsturen naar:

  • ons ticketsysteem (Salesforce Service Cloud)
  • je eigen exemplaar van Zendesk of Service Cloud met behulp van een aangepaste API-connector
  • bijna elk ander ticketsysteem per e-mail of webmail

Tickets naar ons ticketsysteem sturen

Het Canvas-ondersteuningssystem (Service Cloud) is de standaardbestemming voor tickets.

Als werken met hetzelfde ticketsysteem als Canvas-ondersteuning voor jou werkt, dan is het prima om deze optie te gebruiken. Zie hoe je je kunt aanmelden bij Service Cloud.

De Zendesk- en Service Cloud-connectors

Je kunt je eigen exemplaar van Zendesk of Service Cloud gebruiken met aangepaste API-connectors voor Canvas. Met deze optie kun je voor elk ticket gebruikmaken van de metadata uit Canvas. Je kunt ook gebruikmaken van de analysefuncties.

De e-mail- en webmail-connectors

Je kunt de e-mail- of webmail-connectors converteren naar tickets voor je eigen ticketsysteem, ook als je geen gebruikmaakt van Zendesk of Service Cloud.

Was this article helpful? Yes No