Hoe beheer ik plaatsingen van externe apps voor een account?

Je kunt plaatsingen voor een externe app beheren in je account. Plaatsingen bepalen waar een app kan worden gezien en gebruikt in Canvas.

Tot de categorieën voor app-plaatsingen behoren cursusnavigatie, accountnavigatie, gebruikersnavigatie, huiswerkinleveringen, de knop van de Rich Content Editor, migratieselectie, linkselectie (modules) en opdrachtselectie.

Wanneer je app-plaatsingen beheert, kun je plaatsingen instellen als actief of inactief. Actieve plaatsingen worden weergegeven in het Canvas-functiegebied in het menu App-plaatsingen. Inactieve plaatsingen worden verwijderd uit het Canvas-functiegebied in het menu App-plaatsingen.

Opmerking: Het beheren van externe app-plaatsingen op de pagina App-configuratie in accountinstellingen is alleen van toepassing op LTI 1.1-tools.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Apps openen

Klik op het tabblad Apps.

App-configuraties weergeven

App-configuraties weergeven

Klik op de knop App-configuraties bekijken (View App Configurations) om een app te configureren.

Plaatsingen openen

Plaatsingen openen

Vind de externe app die je wilt beheren [1]. Klik op de knop Instellingen (Settings) [2] en selecteer de optie Plaatsingen (Placements) [3].

Opmerking: Wanneer je op de link Plaatsingen (Placements) klikt, kan het zijn dat je het bericht Geen plaatsingen ingeschakeld (No Placements Enabled) te zien krijgt. Dit bericht geeft aan dat er voor de app geen plaatsingen binnen Canvas zijn opgegeven.

Plaatsingen weergeven

Plaatsingen weergeven

Het menu App-plaatsingen geeft alle plaatsingen voor de externe app weer [1]. Bij een actieve plaatsing staat een vinkje [2]. Bij een inactieve plaatsing staat een kruisje [3].

Afhankelijk van de LTI-tool kunnen de volgende app-plaatsingscategorieën worden bekeken in het menu App-plaatsingen:

  • Opdrachtselectie: Configureer een LTI-tool zodat deze als een opdracht kan worden geselecteerd tijdens het maken of bewerken van opdrachten.
  • Editor-knop Configureer een LTI-tool zodat deze als een knop kan worden weergegeven in de Rich Content Editor.
  • Huiswerkinleveringen: Configureer een LTI-tool zodat deze wordt weergegeven wanneer een cursist inhoud inlevert voor een opdracht. Wanneer een tool is geconfigureerd, zien gebruikers een extra tabblad tijdens het inleveren van opdrachten voor opdrachten die online inleveringen accepteren.
  • Linkselectie: Configureer een LTI-tool om LTI te selecteren om URL's te starten als module-items.
  • Navigatie: Configureer een LTI-tool om als een link te worden weergegeven in de navigatie van een cursus, account of gebruiker.
  • Migratieselectie: Configureer een LTI-tool om te worden weergegeven in het menu Cursusimporten (Course Imports) van een cursus.

Plaatsingen beheren

Plaatsingen beheren

Klik op het vinkje [1] om een actieve plaatsing te deactiveren. Klik op het kruisje [2] om een inactieve plaatsing te activeren.

Klik op de knop Sluiten (Close) [3] om het menu App-plaatsingen te sluiten.