Hoe kan ik beoordelingsperioden toevoegen in een account?

Je kunt nieuwe beoordelingsperioden aanmaken voor alle cursussen binnen je instituut. Beoordelingsperioden kunnen alleen op het accountniveau worden aangemaakt.

Afgesloten beoordelingsperioden mogen nooit worden bewerkt en opnieuw gebruikt voor toekomstige perioden. Toekomstige perioden moeten aan een nieuwe set beoordelingsperioden worden toegevoegd, met datums die specifiek voor de toekomstige periode zijn gedefinieerd. Het behouden van afgesloten perioden en de bijbehorende beoordelingsperioden zorgt voor nauwkeurigheid in beoordelingsrapporten.

Beoordelingsperioden

Beoordelingsperioden worden aangemaakt binnen een beoordelingsperiodeset en aan een periode gekoppeld. Alle cursussen die aan de periode zijn gekoppeld nemen automatisch de beoordelingsperioden over die zijn aangemaakt voor de periode. Elke periode kan slechts aan één beoordelingsperiodeset worden gekoppeld, maar meerdere perioden kunnen zich in dezelfde ingestelde beoordelingsperiode bevinden. Er kunnen meerdere perioden worden toegevoegd aan een beoordelingsset als de cursussen in de perioden dezelfde beoordelingsperioden gebruiken. Beoordelingsperioden kunnen in elke volgorde worden toegevoegd aan de beoordelingsperiodeset en worden geordend op startdatum. Start- en eindatums kunnen elkaar niet overlappen in een beoordelingsperiode.

Beoordelingsperioden kunnen ook gewogen worden. Wanneer deze optie ingeschakeld is, wordt het totaalcijfer voor elke periode berekend door de eindcijfers van elke beoordelingsperiode te nemen en op elk eindcijfer het gewicht van de desbetreffende periode toe te passen.

In het beoordelingsschema van de cursus kunnen cursusleiders de beoordelingsperioden zien die aan de cursusperiode zijn gekoppeld.

Sluitingsdatums

Je kunt ook een sluitingsdatum aan beoordelingsperioden toevoegen. Hiermee kun je de tijd verlengen die cursusleiders hebben om beoordelingen te bewerken nadat de beoordelingsperiode is beëindigd. Standaard is de sluitingsdatum gelijk aan de einddatum. De sluitingsdatum kan echter worden bewerkt en omgezet naar een willekeurig datum na de einddatum.

Op cursusniveau valideert Canvas beoordelingen op basis van afgesloten beoordelingsperioden in Canvas. Op dit moment valideert Canvas uitsluitend opdrachten op basis van afgesloten beoordelingsperioden in de Cijferlijst en SpeedGrader. Andere functiegebieden zullen in toekomstige releases worden gevalideerd. Lees het document Sluitingsdatums voor beoordelingsperioden (Close Dates for Grading Periods) in Canvas Handleidingen voor informatie over de huidige beperkingen in verband met de sluitingsdatumfunctie.

Meerdere perioden en beoordelingsperioden

Als het voor uw instituut noodzakelijk is dat er verschillende beoordelingsperioden tegelijkertijd actief zijn, kun je extra perioden aanmaken en ze toevoegen aan een nieuwe of bestaande beoordelingsperiodeset. Als je district bijvoorbeeld beoordelingsperioden nodig heeft voor zowel semesters als kwartalen, dan kun je voor elke school een nieuwe periode aanmaken en de perioden in verschillende beoordelingsperiodensets plaatsen: één voor semesters en één voor kwartalen. Op de pagina Perioden geeft elke periode de bijbehorende beoordelingsperiode weer.

Alle cursussen in een periode hebben deze beoordelingsperiode. Als het voor je instituut nodig is om sommige cursussen in een periode niet aan een beoordelingsperiode te koppelen, zul je een aparte periode voor deze cursussen moeten aanmaken, een periode die niet is gekoppeld aan een beoordelingsperiode.

Opmerkingen:

  • Zodra een periode aan een beoordelingsperiode is gekoppeld, wordt de naam van de beoordelingsperiode samen met de periode weergegeven op de pagina Perioden.
  • Subaccounts en cursussen geven de beoordelingsperioden weer als alleen-lezen. Wijzigingen kunnen alleen op accountniveau worden aangebracht.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Beoordeling openen

Beoordeling openen

Klik op de link Beoordeling (Grading) in Accountnavigatie.

Beoordelingsperioden openen

Beoordelingsperioden openen

Klik op het tabblad Beoordelingsperioden (Grading Periods).

Set beoordelingsperioden toevoegen

Set beoordelingsperioden toevoegen

Klik op de knop Set beoordelingsperioden toevoegen (Add Set of Grading Periods.

Naam voor set aanmaken

Naam voor set aanmaken

Voer in het veld Setnaam (Set Name) [1] een naam voor de beoordelingsperiodeset in.

Perioden toevoegen

Perioden toevoegen

Klik op het veld Perioden toevoegen (Attach Terms) als je een bestaande periode wilt toevoegen aan de beoordelingsperiodeset. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de periode(n) die je aan de beoordelingsperiodeset wilt koppelen. Perioden worden gesorteerd op datum, zodra een periode is geselecteerd, wordt de periode uit de vervolgkeuzelijst verwijderd. Perioden kunnen slechts aan één beoordelingsperiodeset worden gekoppeld.

Je kunt op elk gewenst moment een beoordelingsperiodeset bewerken en een periode toevoegen.

Opties instellen voor beoordelingsperioden

Opties instellen voor beoordelingsperioden

Je kunt er ook voor kiezen om twee opties in te stellen voor de beoordelingsperiode.

Als je wilt dat elke beoordelingsperiode een eigen gewicht heeft, klik je in het selectievakje Gewogen beoordelingsperioden (Weighted grading periods) [1].

Wanneer gebruikers de optie Alle beoordelingsperioden (All Grading Periods) zien in het vervolgkeuzemenu Beroordelingsopties, kun je ze toestaan de totaalcijfers en eventuele opdrachtgroepstotalen in de cursus te bekijken door in het selectievakje Optie Totalen weergeven voor alle beoordelingsperioden (Display totals for All Grading Periods option) [2] te klikken. Ook als dit keuzevakje niet is geselecteerd, kunnen gebruikers het totaalcijfer nog binnen een individuele beoordelingsperiode zien.

Set van beoordelingsperioden maken

Set van beoordelingsperioden maken

Klik op de knop Maken (Create).

Beoordelingsperiode toevoegen

Klik op de link Beoordelingsperiode toevoegen (Add Grading Period).

Details beoordelingsperiode toevoegen

Details beoordelingsperiode toevoegen

Typ een titel voor de beoordelingsperiode in het veld Titel beoordelingsperiode (Grading Period Title) [1]

Voer in het veld startdatum (start date) een datum voor de beoordelingsperiode in. Startdatums worden standaard op 12:00 AM (12.00 uur 's nachts) ingesteld. Je kunt ook het kalenderpictogram gebruiken om een datum te selecteren.

Voer in het veld einddatum (end date) een datum voor de beoordelingsperiode in (of selecteer een einddatum). Einddatums worden standaard op 11:59 PM (11.59 uur 's nachts) ingesteld.

De sluitingsdatum [4] is standaard de einddatum. Voer een nieuwe sluitingsdatum in, of selecteer er een, om de sluitingsdatum te wijzigen.

Voer het gewenste wegingspercentage in voor de beoordelingsperiode als je gewogen beoordeling [5] hebt ingeschakeld. Beoordelingsperioden kunnen elk percentage groter dan nul hebben en de totale som van alle beoordelingsperioden hoeft niet gelijk te zijn aan 100%.

Beoordelingsperiode opslaan

Beoordelingsperiode opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Beoordelingsperioden beheren

Als je nog een beoordelingsperiode wilt toevoegen, klik je op de link Beoordelingsperiode toevoegen (Add Grading Period) [1]. Klik op het pictogram voor bewerken [2] als je de datums van de beoordelingsperioden wilt bewerken. Klik op het pictogram voor verwijderen [3] als je een beoordelingsperiode wilt verwijderen.