Hoe voeg ik groepen toe aan een groepsreeks in een account?

Het maken van groepen op accountniveau lijkt veel op het bekijken van groepen op cursusniveau. De op accountniveau gemaakte groepen worden gewoon weergegeven in het menu Groepen in de Globale navigatie. Je kunt ook groepen maken op het subaccountniveau.

Opmerkingen:

  • Het bekijken van gebruikersgroepen is een accountmachtiging. Als je geen gebruikersgroepen kunt zien, heeft je beheerder deze optie beperkt.
  • Wanneer je groepen voor samenwerking wilt opzetten is het beter cursussen of groepen te bouwen onder het toepasselijke subaccountniveau, omdat je geen niet-beheerders kan toevoegen aan subaccounts.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Personen openen

Personen openen

Klik in Accountinstellingen op de link Personen (People).

Gebruikersgroepen bekijken

Gebruikersgroepen bekijken

Klik op de link Gebruikersgroepen bekijken (View User Groups).

Groepsreeks toevoegen

Groepsreeks toevoegen

Klik op de knop Groepsreeks toevoegen (Add Group Set) .

Groepsreeks maken

Groepsreeks maken

Voer in het veld Naam Groepsreeks (Group Set Name) [1] een naam voor de groep in. Klik op de knop Opslaan (Save) [2].

Groep toevoegen

Klik in de nieuwe groepsreeks op de knop Groep toevoegen (Add Group) [2].

Groep maken

Groep maken

Typ de naam voor de groep in het veld Naam van groep (Group Name) [1]. Als je de omvang van de groep wilt beperken tot een specifieke grootte, voer je het maximumaantal groepsleden in het veld Lidmaatschapslimiet groep (Group Membership Limit) [2]. Klik op de knop Opslaan (Save) [3] om de groep op te slaan.

Groep weergeven

Geef de groep weer in je groepsreeks.

Klik op de knop Groep toevoegen (Add Group) om een andere groep te maken.