Hoe maak ik een algemene aankondiging in een account?

Met algemene aankondigingen kun je met één bericht contact opnemen met alle of bepaalde gebruikers binnen een account of subaccount. Als er bijvoorbeeld een tijd is ingesteld voor het bijwerken of een uitvaltijd van het account, kun je dat gebruikers vooraf laten weten zodat ze daarmee rekening kunnen houden.

Algemene aankondigingen worden weergegeven voor alle accounts die aan een gebruiker gekoppeld zijn en worden weergegeven in het dashboard van de gebruiker. Als je de optie selecteert om een melding te verzenden, kunnen gebruikers die de meldingsvoorkeur Algemene aankondiging hebben ingeschakeld, tevens waarschuwingen voor algemene aankondigingen ontvangen via hun gewenste meldingstype. Algemene aankondigingen en meldingen worden alleen gestuurd naar gebruikers met actieve inschrijvingen in de huidige periode.

Als een gebruiker een account bij meerdere organisaties heeft, kan de gebruiker meerdere aankondigingen bekijken. Om onderscheid te kunnen maken tussen aankondigingen op account- en subaccountniveau, geven de aankondigingen ook aan welk account of subaccount de algemene aankondiging heeft verzonden.

Je kunt vijf verschillende typen aankondigingen maken: waarschuwing, fout, informatie, vraag en kalender. Tijdens het maken van een nieuwe aankondiging wordt informatie weergegeven zoals bij het standaard type aankondiging. Meer informatie over de typen aankondigingen en hoe deze voor gebruikers worden weergegeven, is te vinden in het brondocument Typen algemene aankondigingen.

Algemene aankondigingen kunnen gedurende een bepaalde tijd worden weergegeven. Zodra een aankondiging de startdatum bereikt, is de aankondiging onmiddellijk zichtbaar in het dashboard van iedere gebruiker en kan de aankondiging door de gebruiker worden verwijderd.

Zo nodig kun je ook de tekst in een algemene aankondiging bewerken, bijvoorbeeld om spelfouten te verbeteren. Ook de start- en einddatum kunnen worden aangepast tot aan de daadwerkelijke start- of einddatum voor de aankondiging.

Opmerkingen:

  • Wanneer gebruikers voor geen enkele cursus zijn ingeschreven, kunnen ze aankondigingen vanuit het hoofdaccount bekijken. Ze kunnen aankondigingen op subaccountniveau alleen zien nadat ze aan een cursus binnen het desbetreffende subaccount zijn toegevoegd. Cursussen hoeven niet gepubliceerd te worden om ervoor te zorgen dat gebruikers aankondigingen op subaccountniveau kunnen zien.
  • De primaire kleur van de Theme Editor is gekoppeld aan aankondigingen voor informatie, vragen en kalender. Het is niet mogelijk waarschuwings- en foutkleuren te wijzigen.
  • Als bewerkingen aan een bestaande algemene aankondiging na de startdatum worden uitgevoerd, wordt de aankondiging niet meer weergegeven aan gebruikers die deze aankondiging al hadden verwijderd. Substantiële wijzigingen aan een algemene aankondiging moeten als een nieuwe algemene aankondiging worden gemaakt zodat deze opnieuw aan alle gebruikers wordt weergegeven.
  • Algemene aankondigingen worden niet weergegeven aan gebruikers met handmatig afgesloten en inactieve inschrijvingen.
  • Algemene aankondigingen worden in chronologische volgorde weergegeven, met de nieuwste aankondiging bovenaan de pagina.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Accountinstellingen op de link Instellingen (Settings).

Opmerking: Als je een aankondiging in een subaccount wilt maken, klik je op de link Subaccounts (Sub-Accounts), selecteer je een subaccount en klik je op de link Instellingen (Settings) van het subaccount.

Tabblad Aankondigingen openen

Klik op het tabblad Aankondigingen (Announcements).

Nieuwe aankondiging toevoegen

Nieuwe aankondiging toevoegen

Klik op de knop Nieuwe aankondiging toevoegen (Add New Announcement).

Aankondigingsdetails toevoegen

Voer in het veld Titel (Title) een titel voor de aankondiging in.

Stel in het veld Type aankondiging (Announcement type) [2] het type aankondiging in (waarschuwing, fout, informatie, vraag of kalender).

Typ in het veld Bericht (Message) [3] de tekst voor de aankondiging met behulp van de Rich Content Editor. In de Rich Content Editor wordt rechtsonder het tekstvak een woordentelling weergegeven.

Selecteer in de sectie Tonen aan (Show to) [4] de rollen van gebruikers die de aankondiging te zien moeten krijgen. Je kunt zowel cursus- als accountrollen selecteren. Bij het selecteren van een rol wordt de melding naar iedere gebruiker gezonden die de betreffende rol in een cursus heeft. Als er geen rollen worden geselecteerd, wordt de aankondiging weergegeven voor iedereen met een cursus in het oorspronkelijke account of subaccount.

Opmerking: Als je organisatie een vertrouwensaccount heeft, kun je ervoor kiezen de aankondiging alleen weer te geven aan gebruikers binnen het huidige domein.

Start- en einddatum kiezen

Start- en einddatum kiezen

Kies de start- en einddatum voor de aankondiging door in de velden te typen of de kalenderpictogrammen te selecteren (vereist).

Aankondigingsmelding verzenden

Aankondigingsmelding verzenden

Als je een melding rechtstreeks naar gebruikers wilt sturen wanneer een aankondiging start, schakel je het selectievakje Melding rechtstreeks naar gebruikers sturen wanneer aankondiging start (Send notification directly to users when announcement starts). Gebruikers die de meldingsvoorkeur Algemene aankondiging hebben ingeschakeld, ontvangen een melding wanneer de aankondiging start.

Aankondiging publiceren

Aankondiging publiceren

Klik op de knop Aankondiging publiceren (Publish Announcement).

Algemene aankondigingen weergeven

Algemene aankondigingen weergeven

Bekijk de algemene aankondiging. De aankondiging bevat de naam van je account of subaccount.

Aankondiging beheren

Aankondiging beheren

Klik op het pictogram Bewerken [1] om je algemene aankondiging te bewerken. Klik op Verwijderen [2] als je je algemene aankondiging wilt verwijderen.