Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe configureer ik SSO-instellingen voor mijn verificatieprovider?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe configureer ik SSO-instellingen voor mijn verificatieprovider?

Als onderdeel van Canvas-verificatie of verificatie van derden kun je SSO (Single Sign On) voor je account configureren. Door het label te wijzigen wordt ook de aanmeldingstekst op de pagina voor het opnieuw instellen van het wachtwoord gewijzigd.

SSO-koppelingen nemen instellingen over van de Theme Editor. Links kunnen worden bijgewerkt in de aanmeldingsectie van de Theme Editor.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Verificatie openen

Verificatie openen

Klik op de link Verificatie (Authentication) in Accountnavigatie.

SSO-instellingen configureren

SSO-instellingen configureren

Voer in de sectie SSO-instellingen gegevens in voor de relevante velden.

In het veld Aanmeldingslabel (Login Label) [1] kun je een label invoeren dat wordt weergegeven op de aanmeldingspagina en dat cursisten gebruiken om hun unieke ID in te voeren. Als er geen label wordt ingesteld, wordt het aanmeldingsveld standaard ingesteld op E-mail. Je kunt labels zoals gebruikersnaam, cursist-ID, enzovoort, invoeren.

In het veld Wachtwoord-URL vergeten (Forgot Password URL) [2] kun je de URL invoeren voor de pagina van je organisatie voor vergeten wachtwoorden. Laat dit veld leeg als je wilt dat gebruikers de standaard Canvas-pagina voor het opnieuw instellen van wachtwoorden kunnen zien.

In het veld Detectie-URL (Discovery URL) [3] kun je een URL voor een verificatiepagina invoeren, als die aanwezig is. Als er geen pagina is ingesteld, worden gebruikers naar de eerste verificatieprovider in de lijst met verificatieproviders gestuurd.

Onbekende gebruikers-URL van derden instellen

Onbekende gebruikers-URL van derden instellen

Bij gebruik van een externe verificatieprovider kun je ook een URL invoeren waarmee gebruikers worden doorgestuurd als een geverifieerde gebruiker niet in Canvas kon worden gevonden.

SSO-instellingen opslaan

SSO-instellingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Providerposities instellen

Providerposities instellen

Wanneer je account meer dan één verificatieprovider heeft, wordt Canvas-verificatie standaard ingesteld op de eerste positie en geldt de standaardconfiguratie voor de detectie-URL.

Als je de positie van je verificatieproviders wilt wijzigen, ga je naar de naam van de provider en klik je op het positiemenu [1]. Kies het plaatsnummer voor de nieuwe positie. Klik vervolgens op de knop Opslaan (Save) [2].

Opmerking: Canvas-verificatie kan alleen van de verificatiepagina worden verwijderd als er een andere externe verificatieprovider is ingeschakeld. Als de enige bestaande verificatieprovider wordt verwijderd, wordt Canvas-verificatie gersteld als standaardprovider.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.