Hoe stel ik machtigingen voor een rol op accountniveau in?

Nadat je een rol op accountniveau hebt gemaakt, kun je de standaardmachtigingen bekijken die door elke rol op accountniveau zijn ingesteld. Machtigingen verlenen of verbieden toegang tot specifieke functies binnen een account en cursus en gelden voor iedere gebruiker aan wie een specifieke rol op accountniveau is toegewezen. Informatie over het toevoegen van een beheerder aan een account.

Afhankelijk van je rol kun je de standaardinstellingen overschrijven met aangepaste machtigingen.

Meer informatie over accountmachtigingen is te vinden in het brondocument Accountmachtigingen.

Opmerkingen: 

  • Sommige machtigingen zijn niet beschikbaar voor subaccounts. Meer informatie over machtigingen en beperkingen voor subaccounts vind je in het brondocument Account en subaccount vergeleken.
  • Wanneer je een machtiging wijzigt, kan het som 30 minuten of langer duren voordat deze machtiging in werking treedt. Als de verwachte wijzigingen niet onmiddellijk worden weergegeven, probeer het dan na enige tijd opnieuw.
  • Onderliggende Consortium-accounts nemen de rollen en machtigingen van het bovenliggende account over. Onderliggende accounts kunnen alle niet-vergrendelde rollen en machtigingen bewerken.  

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Machtigingen openen

Klik op de link Machtigingen

Klik op de link Machtigingen (Permissions) in Accountsnavigatie.

Accountrollen openen

Accountrollen openen

Klik op het tabblad Accountrollen (Account Roles).

Machtigingen beheren

Als je een machtiging wilt opheffen, zoek je eerst de naam van de gebruikersrol en klik je erop [1]. Klik op het pictogram naast de naam van een machtiging [2]. In het menu met machtigingen wordt de bestaande machtiging aangegeven door een vinkje [3].

Kies de nieuwe machtigingsstatus door op een van de beschikbare opties te klikken: Inschakelen of uitschakelen. Nadat je de machtiging hebt ingeschakeld of uitgeschakeld, kun je kiezen om de machtigingsstatus te vergrendelen. Klik op de optie Vergrendelen (Lock) om de machtigingsstatus te vergrendelen [4]. Vergrendelde opties zorgen ervoor dat de instelling niet kan worden gewijzigd door subaccountbeheerders in een lager account. De nieuwe machtigingsstatus wordt automatisch opgeslagen.

Opmerking: Als een machtigingspictogram grijs wordt weergegeven, kun je die machtiging niet wijzigen [5].

Gegroepeerde machtigingen bekijken

Sommige machtigingen kunnen samen worden gegroepeerd om te beschikken over meer details en beheer over de machtigingen.

Bij gegroepeerde machtigingen staan de gegroepeerde machtigingen in een lijst onder de naam van de gegroepeerde machtigingen [1].

Klik op het uitvouwpictigram [2] om de gegroepeerde machtigingen uit te vouwen.

Gegroepeerde machtigingen beheren

Je kunt elke gedetailleerde machtiging binnen de groep beheren met de corresponderende selectievakjes. Klik op het selectievakje [1] om een gedetailleerde machtiging in of uit te schakelen. Een aangevinkt selectievakje betekent dat de machtiging is ingeschakeld [2]. Een niet aangevinkt selectievakje betekent dat de machtiging is uitgeschakeld [3].

Als alle machtigingen voor een gebruikersrol zijn ingeschakeld, toont de machtigingengroep een vinkje-pictogram [4].

Als sommige machtigingen zijn ingeschakeld en sommige zijn uitgeschakeld voor een gebruikersrol, toont de machtigingengroep een halfgevuld pictogram [5].

Als alle machtigingen voor een gebruikersrol zijn uitgeschakeld, toont de machtigingengroep een X-pictogram [6].

Machtigingen voor gebruikersrollen bekijken

Als je machtigingen voor de rol van een specifieke gebruiker wilt bekijken, klik je op de rolnaam [1].

In de zijbalk kun je de rolnaam bekijken [2], de tijd of datum waarop machtigingen voor de gebruikersrol voor het laatst zijn gewijzigd [3] en de wel en niet toegewezen machtigingen van de gebruiker [4].

Machtigingen voor gebruikersrollen beheren

Machtigingen voor gebruikersrollen beheren

Als je machtigingen vanaf de zijbalk wilt beheren, klik je op het pictogram naast de naam van een machtiging [1]. In het menu [2] wordt de bestaande machtiging aangegeven door een vinkje.

Kies de nieuwe machtigingsstatus door op een van de beschikbare opties te klikken: Inschakelen of uitschakelen. Nadat je de machtiging hebt ingeschakeld of uitgeschakeld, kun je kiezen om de machtigingsstatus te vergrendelen. Klik op de vergrendelingsoptie om de machtigingsstatus te vergrendelen [3]. Vergrendelde opties zorgen ervoor dat de instelling niet kan worden gewijzigd door subaccountbeheerders in een lager account. De nieuwe machtigingsstatus wordt automatisch opgeslagen.

Opmerking: Als een machtigingspictogram grijs wordt weergegeven, kun je die machtiging niet wijzigen [4].

Gebruikersrol bewerken

Gebruikersrol bewerken

Klik op het pictogram Bewerken (Edit) [1] om de naam van de gebruikersrol te bewerken. Bewerk de naam van de gebruikersrol [2] en klik op de pijl Terug [3].

Gebruikersrol verwijderen

Gebruikersrol bewerken

Klik op het pictogram Verwijderen (Delete) [1] om een gebruikersrol te verwijderen. Bekijk de waarschuwing over gebruikersrollen: gebruikers met de rol die je nu verwijdert, behouden de huidige machtigingen, maar er kunnen geen nieuwe gebruikers met deze rol meer worden gemaakt.

Het verwijderen van een gebruikersrol kan niet ongedaan worden gemaakt.

Klik op OK om het verwijderen van de gebruikersrol te bevestigen.