Hoe kan ik het leerdoelresultatenrapport voor een individuele cursist weergeven in een account?

Leerdoelrapporten kunnen worden geopend door gebruikers met adequate machtigingen. Hiertoe behoren docenten die de leerdoelrapporten in een cursus beoordelen en gebruikers met adequate administratieve machtigingen voor het openen van rapporten in subaccounts.

Account openen

Account openen

Klik in Globale Navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Personen openen

Personen openen

Klik op de link Personen (People) in Accountnavigatie.

Gebruiker zoeken

Gebruiker zoeken

Gebruik de filter- en zoekopties om te zoeken naar de gebruiker in het account.

Gebruikersprofiel openen

Gebruikersprofiel openen

Klik op de naam van de gebruiker in de zoekresultaten.

Leerdoelresultaten bekijken

Leerdoelresultaten bekijken

Klik op de link Bekijk (See) Leerdoelresulaten voor [naam cursist] (Outcome Results for [student name])

Leerdoelresultaten weergeven

Als een cursusleider opdrachten of rubrieken aan Leerdoelen heeft gekoppeld, worden de resultaten in dit rapport weergegeven. Het rapport toont het leerdoel (Outcome), de pogingen (Attempts), de laatste score (Latest Score) en het gemiddeld percentage (Average Percent) [1]. Het rapport wordt ingevuld zodra de cursist opdrachten inlevert of iets doet dat gerelateerd is aan een Leerdoel.

Klik op de knop Alle artefacten weergeven (Show all artifacts) [2] als je de artefacten wilt zien die gekoppeld zijn aan de Leerdoelen. Je kunt ook de resultaten van een cursist voor andere Leerdoelen bekijken - indien aanwezig - door op de optie bij andere resultaten te klikken.

Opmerking: Leerdoelresultaten zijn gekoppeld aan het niveau van toegang tot het leerdoel. Leerdoelen op accountniveau worden weergegeven in het accountrapport, leerdoelen op subaccountniveau worden weergeven in het subaccountrapport. De enige keer dat leerdoelen in beide rapporten worden weergegeven is als ze in beide accounts zijn opgeslagen, zoals wanneer een leerdoel op accountniveau naar het subaccountniveau wordt gekopieerd. Leerdoelen die op cursusniveau zijn aangemaakt, worden weergegeven op cursusniveau en verschijnen niet in leerdoelrapporten op account- of subaccountniveau.