Hoe kan ik rapporten voor een account bekijken?

Beheerders op accountniveau hebben toegang tot Canvas-rapporten die kunnen worden gebruikt om accountgegevens te controleren. Canvas bevat een reeks standaardrapporten, maar er kunnen ook andere aangepaste rapporten voor je organisatie worden opgenomen. Informatie over rapportconfiguraties kun je vinden in het brondocument Rapporten voor Canvas-standaardrapporten.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in de accountsnavigatie.

Rapporten openen

Klik op het tabblad Rapporten (Reports).

Rapporten bekijken

Op de pagina Rapporten worden alle beschikbare rapporten weergegeven. Elk rapport bevat de naam [1] en een Help-pictogram met meer uitleg over het rapport [2]. Je kunt ook zien wanneer het rapport voor het laatst werd gegenereerd (als dat eerder is gebeurd) [3].

Opmerking: Het rapport Laatst uitgevoerd (Last Run) wordt weergegeven in de taal van de gebruiker die het rapport het laatst heeft uitgevoerd.

Rapporten configureren

De meeste rapporten moeten worden geconfigureerd voordat ze kunnen worden gegenereerd. Klik op de knop Configureren (Configure) om een rapport te configureren.

Afhankelijk van het rapport kunnen voor de configuratie van rapporten een of meer opties worden gebruikt.

Perioden selecteren

Perioden selecteren

Voor alle rapporten, met uitzondering van het LTI-rapport en de rapporten Leerdoel exporteren en Toegangstokens voor gebruikers, moet een periode worden geselecteerd. In de vervolgkeuzelijst Perioden (Terms) [1] kun je kiezen voor de Standaardperiode of voor een actieve, toekomstige of voorbije periode. In dit rapport kunnen bij cursussen met verborgen opdrachten de scores niet altijd nauwkeurig worden weergegeven.

De rapporten Cijferexport, Laatste gebruikerstoegang, Competentie van cursist, LTI-rapport en Toegangstokens voor gebruikers hebben een optie om verwijderde objecten op te nemen. Verwijderde objecten kunnen bestaan uit verwijderde cursussen, gebruikers of inschrijvingen. Als je verwijderde objecten wilt opnemen, schakel je het selectievakje Inclusief verwijderde objecten (Include Deleted Objects) in [2].

Volgorde in rapporten selecteren

Volgorde in rapporten selecteren

Voor het rapport Leerdoelresultaten kun je bepalen hoe het rapport wordt ingedeeld. De opties zijn Op gebruikers, Op cursussen en Op leerdoelen. Standaard wordt het rapport ingedeeld op gebruikers. Selecteer het keuzerondje voor de gewenste volgorde.

CSV-bestanden selecteren

CSV-bestanden selecteren

Voor de rapporten Leveren en SIS-export moet je de CSV-bestanden selecteren die je voor een geselecteerde periode wilt genereren [1]. Schakel de selectievakjes in naast de bestanden die je wilt genereren. Bestanden kunnen worden gegenereerd voor gebruikers, accounts, perioden, cursussen, secties, inschrijvingen, groepen, groepslidmaatschappen, groepscategorieën, kruisverwijzingen, waarnemers en beheerders.

Als je alleen gegevens wilt bekijken die door je SIS zijn gemaakt, schakel je het selectievakje Gemaakt door SIS (Created by SIS) [2] in. Anders zullen de CSV-bestanden alle gegevens tonen die in je Canvas-account zijn gemaakt, inclusief de informatie gemaakt door je SIS en via de interface.

Als je afgesloten cursussen of verwijderde objecten in het rappoirt wilt opnemen, schakel je het selectievakje Inclusief verwijderde objecten (Include Deleted Objects) in [3].

Opmerking: De geselecteerde periode heeft alleen betrekking op cursussen, secties, inschrijvingen en X-lijst CSV-bestanden.

Datums en status van inschrijving selecteren

Datums en status van inschrijving selecteren

Het rapport Cursisten zonder inleveringen vraagt je een startdatum [1] en einddatum [2] voor het rapport te selecteren. Je kunt een datum selecteren door op het kalenderpictogram van de beide datums te klikken of door de datum rechtstreeks in het datumveld in te voeren.

Je kunt er ook voor kiezen de inschrijvingsstatus op te nemen in het rapport door het selectievakje Inclusief status van inschrijving (Include Enrollment State) in te schakelen [3]. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Status van inschrijving [4] alle inschrijvingen of alleen de actieve inschrijvingen.

Startdatum selecteren

Startdatum selecteren

De rapporten Logboek cursustoegang gebruikers en Geen activiteit vragen je een startdatum voor het rapport te selecteren. Je kunt een datum selecteren door op het kalenderpictogram te klikken of door de datum rechtstreeks in het datumveld in te voeren.

Opmerking: Voor het rapport Logboek cursustoegang gebruikers (User Course Access Log) worden de gegevens over maximaal twee jaar opgehaald. Als een gebruiker langer dan twee jaar geleden al toegang had tot een cursus, wordt er een bericht weergegeven, maar kunnen er geen details worden verstrekt.

Inschrijvingstype selecteren

Inschrijvingstype selecteren

Bij het rapport Logboek cursustoegang gebruikers kun je kiezen of dit alle of afzonderlijke inschrijvingstypen moet bevatten. In het afrolmenu Inschrijvingstype selecteer je alle inschrijvingen, inschrijvingen cursisten, inschrijvingen docenten, inschrijvingen onderwijsassistenten, inschrijvingen waarnemers of inschrijvingen ontwerpers.

Cursusscores selecteren

Cursusscores selecteren

In het SIS-inleveringenrapport kun je cursusscores opnemen. Klik op het selectievakje Inclusief cursusscores (Include course scores). Als standaard bevat het SIS-inleveringenrapport geen cursusscores.

Opmerking: Het is mogelijk dat het SIS-inleveringenrapport alleen wordt weergegeven voor instituten met verificatie voor Canvas om cijfers naar hun SIS te posten.

ePortfoliogegevens filteren

ePortfoliogegevens filteren

Het ePortfoliorapport heeft de mogelijkheid om de gegevens weergegeven in het rapport te filteren.

Om alleen de ePortfolio's weer te geven van gebruikers zonder inschrijvingen in je Canvas-account, klik je op het selectievakje Alleen ePortfolio's van gebruikers met geen inschrijvingen (Only include ePortfolios from users with no enrollments) [1].

Om alleen verwijderde ePortfolio's weer te geven, klik je op het selectievakje Alleen ePortfolio's die zijn verwijderd (Only include ePortfolios that have been removed) [2].

Rapport uitvoeren

Rapport uitvoeren

Wanneer je klaar bent met het configureren van het rapport, klik je op de knop Rapport uitvoeren (Run Report).

Rapport downloaden

Rapport downloaden

Wanneer een rapport is gegenereerd en beschikbaar is voor downloaden, klik je op het pictogram voor downloaden. Het bestand wordt naar je computer gedownload.