Hoe maak ik leerdoelgroepen voor een account?

Door leerdoelen in een account te groeperen kunnen meerdere gerelateerde leerdoelen worden georganiseerd.

Deze les toont hoe je leerdoelgroepen kunt maken in de klassieke weergave van de pagina Leerdoelen. Als de pagina Leerdoelen in je account anders wordt weergegeven dan de afbeeldingen in deze les, moet je leren hoe je leerdoelgroepen maakt in een account dat de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer heeft ingeschakeld.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Accountnavigatie.

Leerdoelgroep toevoegen

Leerdoelgroep toevoegen

Klik op de knop Nieuwe groep (New Group).

Opmerking: Als de knop Nieuw leerdoel (New Outcome) niet wordt weergegeven, kan het zijn dat je instituut Verbeterd leerdoelenbeheer gebruikt.

Leerdoelgroep maken

Leerdoelgroep maken

Typ de groepsnaam voor een leerdoel in het veld Geef deze groep een naam (Name this group) [1]. Typ een beschrijving in de Rich Content Editor [2]. Klik op de knop Opslaan (Save) [3].

Leerdoelgroep bekijken

Bekijk de leerdoelgroep. Je kunt nieuwe leerdoelen binnen de groep maken door een nieuw leerdoel te maken. Je kunt leerdoelen en leerdoelgroepen ook naar de nieuwe groep verplaatsen.