Hoe kan ik via Canvas-verificatie zelfregistratie voor een account configureren?

Standaard kunnen gebruikers rechtstreeks inloggen bij Canvas met behulp van Canvas-verificatie. Canvas-gebruikers moeten een Canvas-account hebben om bij Canvas te kunnen inloggen.

Canvas-verificatie bevat een optie voor zelfregistratie die op de loginpagina van je account een registratiebanner weergeeft waarmee gebruikers hun eigen Canvas-account kunnen maken. Canvas-verificatie is standaard ingeschakeld voor alle organisaties, maar zelfregistratie is daarbij uitgeschakeld. Je kunt ook vereisen dat gebruikers een Captcha-formulier invullen voordat het registratieproces wordt voltooid. Je kunt ook multi-factor-verificatie (MFA) vereisen.

Canvas-verificatie kan gewoon zonder zelfregistratie worden gebruikt. Sommige organisatie willen gebruikersaccounts maken met behulp van een Student Information System (SIS) en importeren SIS-gegevens in Canvas, maar laten gebruikers wel inloggen via de standaard Canvas-inlogpagina. Canvas-verificatie ondersteunt ook Single Sign On (SSO)-verificatie, waarmee je je inloggegevens kunt aanpassen en die kan worden gebruikt naast authenticatie van derden.

Accounts met zelfregistratie

Je kunt zelfregistratie toestaan voor alle gebruikersrollen (cursisten, cursusleiders, waarnemers) of alleen voor waarnemersrollen.

  • Cursistaccounts: Zelfregistratie wordt gebruikt bij zelfinschrijving. Wanneer gebruikers zich als cursist aanmelden, is er een deelnamecode vereist om toegang te krijgen tot de cursus. Bij zelfinschrijving wordt de deelnamecode gemaakt, die cursusleiders aan cursisten kunnen geven om zich aan te melden voor de cursus. Meer informatie over opties voor zelfinschrijving in je account.
  • Cursusleideraccounts: Cursusleiders kunnen zich via zelfregistratie aanmelden voor een Canvas-account als je organisatie nog geen accounts voor cursusleiders heeft gemaakt.
  • Waarnemersaccounts: Gebruikers die een cursist willen observeren, melden zich via Canvas aan met de rol van waarnemer.

 

Opmerkingen:

  • Canvas-verificatie kan alleen van de verificatiepagina worden verwijderd als er een andere externe verificatieprovider is ingeschakeld. Als de enige bestaande verificatieprovider wordt verwijderd, wordt Canvas-verificatie gersteld als standaardprovider.
  • Wachtwoorden voor Canvas-verificatie moeten minimaal 8 tekens lang zijn.
  • Als de optie Alle accountypen is geselecteerd, verdient het aanbeveling om gebruikers te verplichten om een Captcha-formulier in te vullen om de aanmaak van spam-gebruikers te voorkomen.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Verificatie openen

Verificatie openen

Klik op de link Verificatie (Authentication) in Accountnavigatie.

Zelfregistratie configureren

Zelfregistratie configureren

Zelfregistratie is standaard uitgeschakeld. Je kunt Zelfregistratie inschakelen door het keuzerondje voor het registratietype voor je account te selecteren.

Als je zelfregistratie voor alle gebruikers wilt inschakelen, selecteer je de optie Alle accounttypen (All Account Types) [1]. Als je de zelfregistratie wilt beperken tot waarnemers, selecteer je de optie Alleen waarnemersaccounts (Observer Accounts Only) [2].

Als je wilt dat gebruikers een Captcha-formulier invullen voordat het registratieproces wordt voltooid, schakel je het selectievakje Captcha vereisen voor zelfregistratie (Require Captcha for Self Registration) in [3].

Canvas dwingt MFA af is functioneel gelijk aan het inschakelen van het selectievakje voor MFA Vereist van de oude UI's.

Om Canvas MFA te laten afdwingen, selecteer je de optie Canvas dwingt MFA af (Canvas enforces MFA) [4].  

Om de gebruiker te laten kiezen, selecteer je de optie Gebruiker kan kiezen voor MFA (User can opt into MFA) [5].

Opmerking: Als de optie Alle accountypen is geselecteerd, verdient het aanbeveling om gebruikers te verplichten om een Captcha-formulier in te vullen om de aanmaak van spam-gebruikers te voorkomen.

Zelfregistratie opslaan

Zelfregistratie opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).