Hoe beheer ik de inloggegevens van een gebruiker in een account?

Je kunt in een account de inloggegevens van een gebruiker handmatig bewerken. Je kunt nieuwe logins voor een gebruiker maken waarmee hij of zij via je Canvas-URL toegang kan krijgen tot Canvas. Je kunt ook logins verwijderen.

Als je daarvoor een machtiging hebt, kun je ook de wachtwoorden van bestaande gebruikerslogins bewerken. Als je het wachtwoordveld voor een bestaande login van een gebruiker niet kunt zien, kun je het wachtwoord van de gebruiker niet bewerken. Neem contact op met je Customer Success Manager voor hulp met deze functie. Gebruikers dienen hun wachtwoorden opnieuw in te stellen via het wachtwoordbeheersysteem van het instituut.

Opmerkingen:

  • Nieuwe of bijgewerkte logingegevens worden niet automatisch naar de cursist gestuurd. Wijzigingen moeten worden doorgegeven aan de cursist. Om veiligheidsredenen mogen inloggegevens niet via e-mail worden verzonden en moeten ze mondeling worden doorgegeven.
  • Als je account gebruikersinformatie beheert via een studenteninformatiesysteem (SIS), zullen de wijzigingen ook in het SIS moeten worden uitgevoerd. Wijzigingen die in Canvas worden uitgevoerd, worden niet tegelijk in het SIS verwerkt.
  • De login van een cursist wordt weergegeven in het secundaire ID-veld in de Cijferlijst. Als een cursist meerdere logins heeft, correspondeert de secundaire ID met de login die als eerste wordt vermeld op de pagina met gebruikersgegevens, tenzij de login een SIS-ID omvat. Een login die is gekoppeld aan een SIS-ID, ongeacht de positie, wordt in de Cijferlijst als secundaire ID weergegeven en de pagina Personen als de login-ID.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Personen openen

Personen openen

Klik op de link Personen (People) in Accountnavigatie.

Gebruiker zoeken

Gebruik de filter- en zoekopties om te zoeken naar de gebruiker in het account.

Gebruikersprofiel openen

Gebruikersprofiel openen

Klik op de naam van de gebruiker in de zoekresultaten.

Login toevoegen

Klik op de link Login toevoegen (Add Login) om een nieuwe login toe te voegen.

Login toevoegen

Maak in het veld Login [1] een login voor de gebruiker aan. De login kan een gebruikersnaam of e-mailadres zijn en bestaat uit letters, cijfers of de volgende tekens:  - _ = +.

In het veld SIS ID [2] kun je een SIS-ID toevoegen.

In het veld Integratie-ID [3] kun je een integratie-ID toevoegen (secundaire SIS-ID).

Maak in het veld Wachtwoord (Password) [4] een wachtwoord voor de gebruiker aan. Bevestig vervolgens het wachtwoord [5].

Klik op de knop Login toevoegen (Add Login) [6].

Login bewerken

Login bewerken

Klik op het pictogram voor bewerken om een bestaande login te bewerken.

Login bijwerken

Login bijwerken

Werk indien nodig de inloggegevens bij. 

Wanneer je klaar bent, klik je op knop Login bijwerken (Update Login) [2].

Opmerking: Als je de wachtwoordvelden niet kunt zien, heb je geen machtiging om bestaande gebruikerswachtwoorden te beheren. De gebruikers dienen hun wachtwoorden opnieuw in te stellen via het wachtwoordbeheersysteem van het instituut.

Login verwijderen

Login verwijderen

Klik op het pictogram voor verwijderen om een login te verwijderen.