Hoe gebruik ik de pagina Cursussen (Courses) in een account?

Je kunt cursussen bekijken in je account op de pagina Cursussen. Je kunt cursussen bekijken en filteren op periode en cursusleider en je kunt zoeken naar afzonderlijke cursussen. Je kunt ook kolommen met zoekresultaten in oplopende of aflopende volgorde sorteren.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Cursussen in subaccounts bekijken

Cursussen in subaccounts bekijken

Als je cursussen in je account op subaccount hebt ingedeeld, klik je op de link Subaccounts om te zoeken naar het subaccount en dat te openen, waarna je op de link Cursussen van het subaccount klikt.

Pagina Cursussen bekijken

Wanneer je een account opent, wordt standaard de pagina Cursussen geopend.

Op de pagina Cursussen worden alle cursussen in het account weergegeven. De pagina biedt algemene instellingen bovenaan de pagina [1], gevolgd door de gegenereerde cursusgegevens [2].

Alle velden houden rekening met de breedte van het browserscherm, die naar wens kan worden aangepast om de cursusgegevens weer te geven.

Perioden filteren

Perioden filteren

Tot de algemene instellingen behoren het zoeken naar en filteren op cursusgegevens. Filters en zoekvelden worden dynamisch bijgewerkt.

Standaard worden cursussen voor alle perioden weergegeven op de pagina Cursussen. Je kunt cursussen filteren op periode met behulp van de vervolgkeuzelijst Filteren op periode (Filter by term) [1]. Perioden worden ingedeeld op actieve, toekomstige en vorige perioden. De standaardperiode is opgenomen in de lijst met actieve periodes. Afhankelijk van het aantal periodes in een account kan in het menu Periodes een laadbericht worden weergegeven totdat alle periodes zichtbaar zijn.

Je kunt een specifieke periode op trefwoord zoeken door een trefwoord te typen in het tekstveld Filteren op periode (Filter by term) [2].

In het menu Perioden (Terms) wordt de volledige naam van een periode in de lijst [3] weergegeven.

Cursussen sorteren en zoeken

De pagina Cursussen is standaard ingesteld op zoeken op basis cursussen. Je kunt naar een specifieke cursus zoeken door de naam van de cursus, de cursuscode, de SIS-ID of de Canvas-cursus-ID in het zoekveld te typen [1].

Als je op docent naar cursussen wilt zoeken, open je het menu Sorteren op (Sort by) [2] en selecteer je de optie docent (Teacher) [2]. De tekst in het zoekveld wordt bijgewerkt om aan te geven dat er naar cursussen wordt gezocht op basis van cursusleider. Je kunt zoeken op naam van de cursusleider (gebruikers-ID, SIS-ID en aanmeldings-ID worden niet ondersteund).

Als je in je zoekopdracht ingeschreven cursisten wilt uitfilteren, schakel je het selectievakje Cursussen zonder cursisten verbergen (Hide courses without students) in [3].

Blauwdrukcursussen bekijken

Als je alleen op blauwdrukcursussen wilt filteren, schakel je het selectievakje Alleen blauwdrukcursussen weergeven (Show only blueprint courses) in [1].

Blauwdrukcursussen bevatten het pictogram voor blauwdruk [2] .

Cursussjablonen bekijken

Cursussjablonen tonen het cursussjabloon-pictogram. Cursussjablonen staan niet toe dat inschrijvingen worden toegevoegd en tonen ook niet het aantal cursisten of de periodegegevens.

Cursus toevoegen

Cursus toevoegen

Klik op de knop Cursus toevoegen (Add Course) om een cursus aan het account toe te voegen.

Cursussen weergeven

De pagina Cursussen verdeelt filter- en zoekresultaten in sets van 15 cursussen die worden geordend op SIS-ID. Elke gepagineerde pagina wordt in een tabelindeling weergegeven, maar kolommen reageren op basis van de breedste kolom voor die pagina.

Elk resultaat toont de naam van de cursus [1], de SIS-ID (indien van toepassing) [2], de periode [3], de cursusleider [4], het subaccount [5] en het aantal actieve cursisten [6].

Met uitzondering van de kolom Cursisten kan elke kolomkop in oplopende of aflopende (alfabetische of numerieke) volgorde worden gesorteerd.

Voor gepubliceerde cursussen wordt een vinkje naast de cursusnaam weergegeven [1].

Als een cursus meer dan twee cursusleiders heeft, bevat de kolom Cursusleider de link Meer tonen (Show More) [2]. Klik op deze link om alle cursusleiders weer te geven.

Cursus beheren

Om een cursus te openen, klik je op de naam van de cursus [1]. Als je gebruikersdetails wilt bekijken voor een cursusleider van de cursus, klik je op de naam van de cursusleider [2]. Klik op de naam van het subaccount [3] om een subaccount te openen.

Voor snelle toegang tot cursusgegevens kun je handmatig een gebruiker aan de cursus toevoegen [4], cursusstatistieken bekijken [5] en cursusinstellingen bekijken [6].