Hoe voeg ik een rubriek aan een account toe?

Je kunt rubrieken maken voor cursusleiders om deze in je organisatie te gebruiken. Cursusleiders kunnen rubrieken op accountniveau toevoegen aan hun opdrachten, beoordeelde discussies en toetsen. Cursusleiders kunnen ook hun eigen rubrieken in hun cursussen maken.

Rubriekcriteria kunnen een puntbereik of een afzonderlijke puntwaarde bevatten. Rubrieken kunnen ook worden ingesteld als rubrieken zonder scoring waardoor het gebruik van rubrieken zonder puntwaarden mogelijk is.

Opmerking: Criteria kunnen momenteel niet opnieuw worden gerangschikt nadat ze aan een rubriek zijn toegevoegd.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Rubrieken openen

Rubrieken openen

Klik op de link Rubrieken (Rubrics) in Accountnavigatie.

Rubriek toevoegen

Rubriek toevoegen

Klik op de knop Rubriek toevoegen (Add Rubric).

Titel toevoegen

Titel maken

Voer in het veld Titel (Title) een titel voor de rubriek in. Aan de hand van deze titel kunnen cursusleiders de rubriek identificerfen om gemakkelijk te kunnen vaststellen bij welke opdracht, beoordeelde discussie of toets de rubriek hoort.

Criteriumbeschrijving bewerken

Criteriumbeschrijving bewerken

De rubriek bevat één vermelding voor een standaardrubriek. Klik op het pictogram Bewerken (Edit) om de beschrijving van het criterium te bewerken.

Opmerking: Criteria kunnen momenteel niet opnieuw worden gerangschikt nadat ze aan een rubriek zijn toegevoegd. Als je criteria in een specifieke volgorde wilt weergeven, moet je ze meteen in de gewenste volgorde zetten.

Beschrijvingen invoeren

Beschrijvingen invoeren

Voer in het veld Beschrijving (Description) [1] een korte beschrijving van het criterium in. Je kunt voor het criterium ook een langere beschrijving invoeren [2]. Dat biedt cursisten extra informatie over het criterium.  Klik op de knop Criterium bijwerken (Update Criterion) [3].

Totale puntwaarde bewerken

Totale puntwaarde bewerken

Rubriekbeoordelingen zijn standaard ingesteld op 5 punten, met 5 punten voor hoogste rubriekcijfers en 0 punten voor geen rubriekcijfers.

Als je de totale puntwaarde van het criterium wilt aanpassen, voer je het aantal punten in het veld Punten (Points) in [1]. De eerste beoordeling (het hoogste cijfer) wordt bijgewerkt met de nieuwe totale puntwaarde en alle bijkomende beoordelingen worden dienovereenkomstig aangepast [2].

Bereik selecteren

Bereik selecteren

Rubriekbeoordelingen worden standaard als afzonderlijke puntwaarden gemaakt. Als je in plaats daarvan een puntbereik wilt maken, schakel je het selectievakje Bereik (Range) in [1]. Met bereiken kun je in plaats van slechts één puntwaarde een beoordeling voor een reeks puntopties toewijzen.

Wanneer deze optie is ingeschakeld geeft de eerste beoordeling (het hoogste cijfer) de totale puntwaarde als een bereik weer [2]. Elke beoordeling geeft een maximum en minimum puntwaarde weer. Voor elke beoordeling wordt de maximum waarde toegewezen als de puntwaarde.

Met uitzondering van het weergeven van de bereikwaarde, werken criteriumbereiken hetzelfde als afzonderlijke puntbeoordelingen. Een bereik dat bijvoorbeeld een maximum van vijf punten en een minimum van drie punten omvat, krijgt de volledige puntwaarde van vijf punten toegewezen.

Beoordelingen toevoegen

Beoordelingen toevoegen

Klik op het pictogram Toevoegen om een nieuwe beoordeling toe te voegen aan het criterium.

Beoordeling bijwerken

Beoordeling bijwerken

Voer in het venster Beoordeling bewerken (Edit Rating) de beschrijving van de beoordeling in.

Het veld voor nieuwe beoordelingscijfers geeft standaard de puntwaarde tussen de twee bestaande bereiken weer [1]. Je kunt de puntwaarde voor de beoordeling wijzigen door de nieuwe puntwaarde in te voeren in het veld Score beoordeling. Punten kunnen gehele getallen (1, 5, 10) of getallen met decimalen (0,3, 0,5, 2,75) zijn.

Voer in het veld Titel beoordeling (Rating Title) [2] een naam voor de beoordeling in.

Voer in het veld Beschrijving beoordeling (Rating Description) [3] een beschrijving van de beoordeling in.

Klik op de knop Beoordeling bijwerken (Update Rating) [4].

Bereikbeoordeling bijwerken

Bereikbeoordeling bijwerken

Wanneer bereiken zijn ingeschakeld, geeft het veld Score beoordeling (Rating Score) standaard de puntwaarde tussen de twee bestaande bereiken weer. Je kunt de puntwaarde voor de beoordeling wijzigen door de nieuwe puntwaarde in te voeren in de velden Score beoordeling.

Puntwaarden voor bereikbeoordelingen moeten uit gehele getallen bestaan.

Criterium beheren

Criterium beheren

Klik op het pictogram Bewerken om een beoordeling te bewerken [1]. Het bewerken van een specifieke beoordeling is van invloed op de volledige puntwaarde van het criterium. Als je de puntwaarde van een beoordeling aanpast, wordt de waarde van alle beoordelingen aangepast en wordt de bijgewerkte puntwaarde van het criterium gegenereerd.

Klik op het pictogram Verwijderen van een beoordeling als je die beoordeling wilt verwijderen [2]. Het is echter niet mogelijk de eerste en laatste beoordeling van het criterium te verwijderen.

Als je het hele criterium wilt verwijderen, klik je op het pictogram Verwijderen [3].

Criterium toevoegen

Criterium toevoegen

Als je een criterium wilt toevoegen, klik je op de link Criterium toevoegen (Add Criterion) [1]. Als je een nieuw criterium wilt maken, klik je op de optie Nieuw criterium (New Criterion) [2]. Je kunt een bestaand criterium dupliceren door op de naam te klikken van het criterium dat je wilt dupliceren [3].

Als je wilt zoeken naar een leerdoel voor de rubriek, klik je op de link Leerdoel zoeken (Find Outcome) [4].

Opmerking: Leerdoelen kunnen niet rechtstreeks in een rubriek worden bewerkt.

Rubriek maken

Rubriek maken

Klik op de knop Rubriek maken (Create Rubric).

Rubriek bekijken

Rubriek bekijken

Bekijk de nieuwe rubriek.

Klik op het pictogram Bewerken [1] om de rubriek te bewerken. Klik op het pictogram Verwijderen [2] om de rubriek te verwijderen.