Hoe kan ik leerdoelen voor een account importeren?

Je kunt een bulkimport voor leerdoelen voor je account uitvoeren met behulp van een CSV-bestand. Met een bulkimport kun je nieuwe leerdoelen aan je account toevoegen of de details van meerdere leerdoelen in één keer bijwerken.

Het CSV-bestand moet worden geformatteerd volgens de documentatie Resultaten importformaat API. Als je geen nieuw CSV-bestand wilt maken, kun je het rapport Leerdoelen exporteren vanuit Canvas downloaden, dat wijzigen en hetzelfde bestand weer uploaden.

Nadat het CSV-bestand is verwerkt, ontvang je een e-mailmelding om te bevestigen dat het importeren is gelukt of om aan te geven dat er fouten in het bestand zijn. In geval van fouten bevat de e-mail details over de eerste 100 fouten, samen met de rij waar de fout optrad en een korte beschrijving.

Opmerkingen:

 • Leerdoelen importeren ondersteunt CSV- of JSON-bestanden.
 • Het importeren van leerdoelen is een accountmachtiging. Als je niet gemachtigd bent om leerdoelen te importeren, heeft je organisatie deze functie beperkt.
 • In nieuwe leerdoelen mag het veld vendor_guid geen dubbele punt bevatten.
 • Afhankelijk van de voorkeur van je instituut, is het mogelijk dat je pagina Leerdoelen niet overeenkomt met de afbeeldingen in deze les. De functionaliteit van de pagina blijft echter hetzelfde.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Accountnavigatie.

Leerdoelen importeren

Leerdoelen importeren

Klik op de knop Importeren (Import).

Bestand uploaden

Sleep het CSV-bestand naar het uploadgebied of klik in het uploadgebied om een bestand op je computer te selecteren.

Bestand openen

Bestand openen

Zoek naar het CSV-bestand [1] en klik op Openen [2].

Importstatus bekijken

Canvas geeft de voortgang van de bestandsuploads weer. Het kan enige tijd duren voordat grote CSV-bestanden zijn geïmporteerd. Je kunt de pagina Leerdoelen op elk gewenst moment verlaten zonder dat daardoor het importeren wordt onderbroken.

Gelukte import bekijken

Wanneer het importeren van het bestand is gelukt, geeft Canvas een bevestiging weer. Je ontvangt ook een e-mail ter bevestiging dat het importeren is gelukt.

Fouten en waarschuwingen bij het importeren bekijken

Als het importeren is mislukt, of als door het importeren bestaande leerdoelen zijn veranderd, wordt er een foutmelding weergegeven.

De foutmelding wordt weergegeven voor fouten en waarschuwingen bij het importeren van leerdoelen.

Je ontvangt een e-mail met details over de eerste 100 fouten en waarschuwingen. Elke fout of waarschuwing bevat het CSV-regelnummer en een beschrijving van de fout of waarschuwing.

Door importfouten wordt het importeren volledig stopgezet en moeten de fouten eerste worden opgelost voordat de leerdoelen kunnen worden geïmporteerd. In CSV-bestanden kunnen de volgende soorten fouten voorkomen:

 • Vereiste koppen ontbreken
 • Andere koppen worden achter de beoordelingskop geplaatst
 • Er zijn ongeldige koppen aanwezig
 • Vereiste velden ontbreken
 • Bestandsimport bevat geen gegevens
 • Ongeldige UTF-8-string

Wanneer er een importwaarschuwing wordt weergegeven, slaat Canvas de betrokken rijen over en wordt het importeren voortgezet. In CSV-bestanden kunnen de volgende typen waarschuwingen voorkomen:

 • Beoordelingsniveaus hebben ontbrekende punten
 • Beoordelingsniveaus hebben ongeldige puntwaarden
 • Beoordelingsniveaus hebben punten in verkeerde volgorde
 • Objecttype is onjuist
 • Bovenliggende groep verwijst naar ontbrekende resultaten
 • Bovenliggende groepen zijn ongeldig
 • Workflowstatus is ongeldig
 • Berekeningsvalidatiemethode niet gespecificeerd
 • Groep ontvangt ongeldige velden
 • Bewerkingen van leerdoelen zijn niet binnen dezelfde context

Verhelp de fouten in het CSV-bestand aan de hand van de documentatie Resultaten importformaat en importeer het bestand nogmaals.

Leerdoelen bekijken

Bekijk de leerdoelen die in je account zijn geïmporteerd.