Hoe bewerk of verwijder ik leerdoelen en leerdoelgroepen in een account?

Als je een leerdoelgroep in je account hebt aangemaakt en deze moet bewerken of verwijderen, kun je dit doen zolang de leerdoelen in de groep niet zijn gebruikt om een cursist te beoordelen. Zodra aan leerdoel in de groep is gebruikt voor een beoordeling, kun je de leerdoelgroep niet meer verwijderen. Je kunt nog wel de details van de leerdoelgroep wijzigen.

Je kunt een leerdoelgroep verwijderen zolang de groep geen leerdoelen heeft die niet kunnen worden gewijzigd.

Dit artikel laat zien hoe je een leerdoelgroep in de klassieke weergave van de pagina Leerdoelen kunt bewerken of verwijderen. Als de pagina Leerdoelen in je account anders wordt weergegeven dan de afbeeldingen in deze les, moet je leren hoe je een leerdoelgroep bewerkt of verwijderd in een account waarvoor de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer is ingeschakeld.

Opmerking: Je kunt alle leerdoelen of leerdoelgroep wijzigen waarvoor je een machtiging hebt.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Account- of Subaccountnavigatie.

Leerdoelgroep selecteren

Zoek het leerdoel of de leerdoelgroep die je wilt wijzigen.

Leerdoelgroep wijzigen

Klik op de knop Bewerken (Edit) [1] om een leerdoelgroep te bewerken. Bij het bewerken van een leerdoelgroep kun je de naam en beschrijving van een leerdoel zoals ingesteld bij het maken van een leerdoelgroep op accountniveau wijzigen.

Klik op de knop Verwijderen (Delete) [2] om een leerdoelgroep te verwijderen.

Opmerking: Als je een leerdoelgroep wilt verwijderen en je krijgt een foutmelding, dan omvat je leerdoelgroep een leerdoel dat niet kan worden gewijzigd. Verplaats het leerdoel naar een andere leerdoelgroep en probeer vervolgens de leerdoelgroep opnieuw te verwijderen.