Hoe maak ik een thema voor een account met behulp van de Theme Editor?

Als beheerder kun je de Theme Editor gebruiken om aangepaste thema's voor je organisatie te maken. Thema's worden gemaakt op basis van bestaande Canvas-sjablonen. Een thema dat wordt toegepast op het account, wordt ook op alle subaccounts toegepast, hoewel met de Theme Editor ook thema's voor afzonderlijke subaccounts kunnen worden gemaakt. Nadat je een thema hebt gemaakt en opgeslagen, kun je dat op elk gewenst moment toepassen op je account. Je kunt ook nieuwe thema's maken op basis van eerdere thema's. Informatie over het beheren van opgeslagen thema's.

Bekijk een video over de Theme Editor.

Overnemen van thema's

Huis(stijlen) worden gehost op accountniveau, waarbij subaccounts en de daaraan gekoppelde cursussen standaard de stijl van het account overnemen. Het is echter mogelijk subaccounts in te stellen op gebruik van de Theme Editor. Alle elementen die niet specifiek worden gewijzigd, behouden dan gewoon de stijl op accountniveau.

Gebruikersinschrijvingen worden gekoppeld op accountniveau, cursusinschrijvingen op subaccountniveau. Er wordt een inschrijving gemaakt wanneer een gebruiker en een cursus aan elkaar worden gekoppeld. Als een gebruiker voor geen enkele cursus is ingeschreven, geeft het Dashboard de stijl voor het account weer. Dit algoritme heeft ook betrekking op pagina's die niet aan een cursus zijn gekoppeld, zoals voor gebruikersaccounts en -instellingen, kalender en gesprekken Omdat gebruikersgegevens altijd op accountniveau worden gehost, kunnen ze geen stijl van subaccounts overnemen.

Als een gebruiker is ingeschreven voor een cursus in het account, geeft het Dashboard de stijl voor het account weer. Als een gebruiker is ingeschreven voor een cursus binnen een subaccount, geeft het Dashboard de stijl voor het subaccount weer. Als een gebruiker is ingeschreven voor cursussen binnen meerdere subaccounts, of als een van de cursussen op accountniveau is, geeft het Dashboard de stijl voor het account weer.

Componenten van de Theme Editor

Ga naar het brondocument Canvas Theme Editor Components voor informatie over de componenten van de Theme Editor, met inbegrip van componenten die in Canvas-apps worden weergegeven. Ga naar het brondocument Canvas Theme Editor Image Templates voor hulp bij afbeeldingssjablonen. Logo's, afbeeldingen en watermerken zijn niet zichtbaar voor gebruikers die de optie voor hoog contrast in hun instellingen hebben ingeschakeld.

CSS/JS-bestanden

Custom Cascading Style Sheets (CSS)- of JavaScript (JS)-bestanden zijn niet vereist, maar bestanden met overschrijvingen worden ook ondersteund in de Theme Editor. Functionaliteit van CSS/JS-bestanden moet worden ingeschakeld door je CSM (Customer Success Manager). Voordat je CSS- of JS-bestanden uploadt, moet je rekening houden met de bijbehorende risico's, omdat aangepaste bestanden voor toegangsproblemen of conflicten met toekomstige Canvas-updates kunnen zorgen. Meer informatie over beperkingen van aangepaste CSS/JS-bestanden.

 

Opmerkingen:

  • De Theme Editor is niet beschikbaar voor Free-For-Teacher-accounts.
  • Als je beheerder van een subaccount bent en de link Thema's (Themes) niet wordt weergegeven in Accountnavigatie, zijn er geen thema's ingeschakeld voor subaccounts. Als het tabblad CSS/JS uploaden niet wordt weergegeven, zijn er geen bestandsuploads ingeschakeld voor subaccounts.
  • Voor een voorbeeld van de Thema Editor huisstijl moet je High Contrast UI uitschakelen.
  • Standaard nemen onderliggende consortiumaccounts het thema over dat is toegepast in het bovenliggend account. Maar een onderliggend consortiumaccount kan wel zelf een nieuw thema maken.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Thema's openen

Theme Editor openen

Klik op de link Thema's (Themes) in Accountnavigatie.

Opmerking: Als er subaccountthema's zijn ingeschakeld, heeft elk subaccount een link Thema's (Themes). Als je de Theme Editor wilt openen voor een subaccount, klik je op de link Subaccounts (Sub-Accounts) om te zoeken naar het subaccount en dat te openen, waarna je op de link Thema's (Themes) van het subaccount klikt.

Themasjabloon openen

Als je nog geen Canvas-thema voor je account hebt, gebruik dan een sjabloon om een nieuw thema te maken. Je hebt de keuze uit de standaard Canvas-sjabloon, een minimalistische sjabloon en een State U.-sjabloon. Als je CSM de K12-specifieke optie heeft ingeschakeld, wordt ook het K12-thema als sjabloon weergegeven.

Je maakt een nieuw thema door de muisaanwijzer boven een sjabloon te houden en te klikken op de knop Openen in Theme Editor (Open in Theme Editor) [1] of de knop Thema toevoegen (Add Theme) [2] en een sjabloon uit de lijst te selecteren.

Opgeslagen thema openen

Opgeslagen thema openen

Als je eerder een thema hebt gemaakt en opgeslagen, kun je dat op elk gewenst bewerken en weer opslaan. Opgeslagen thema's worden weergegeven in de sectie Mijn thema's (My Themes). Je kunt een opgeslagen thema openen door de muisaanwijzer boven de naam van het thema te houden en op de knop Openen in Theme Editor (Open in Theme Editor) [1] te klikken.

Als je een nieuw thema wilt maken op basis van een opgeslagen thema, klik je op de knop Thema toevoegen (Add Theme) [2] en selecteer je de naam van het opgeslagen thema in de lijst [3]. Met deze optie kun je voorkomen dat een eerder opgeslagen thema wordt overschreven.

Theme Editor weergeven

De Theme Editor geeft een voorbeeld van je (huis)stijl weer. Deze componenten veranderen met de kleuren en stijl die je met de Theme Editor toevoegt.

Tabblad CSS/JS uploaden weergeven

Tabblad CSS/JS uploaden weergeven

Als aangepaste CSS- of JS-bestanden met overschrijvingen zijn ingeschakeld voor je account, bevat de zijbalk van de Theme Editor een tabblad Bewerken (Edit) [1] en een tabblad Uploaden (Upload) [2]. Standaard wordt de Theme Editor geopend met het tabblad Bewerken en worden alle componenten van de Theme Editor weergegeven. Via het tabblad Uploaden kun je aangepaste bestanden uploaden.

Componenten zoeken

Componenten zoeken

De Theme Editor heeft vier componentgroepen: Globale huisstijl, Globale navigatie, Watermerken en andere afbeeldingen, en Inlogscherm. Standaard wordt in de zijbalk van de Theme Editor de groep Globale huisstijl weergegeven.

Ga naar de component de je wilt aanpassen. Je kunt groepen uit- en samenvouwen door op de pijl naast de kop van de groep te klikken.

Kleur selecteren via CSS

Kleur selecteren via CSS

De standaardwaarde voor elke component wordt in het tekstveld grijs weergegeven.

Geef een kleurcomponent op door naar het componenttekstveld te gaan en een nieuwe CSS-kleur in te voeren. Je kunt kleuren invoeren als hexadecimale code, RGB-waarde of geldige kleurnaam.

Opmerking: Ingevoerde kleuren worden geconverteerd naar en weergegeven als hexadecimale codes.

Kleur selecteren via de kleurenkiezer

Kleur selecteren via de kleurenkiezer

In browsers die invoer van eigen kleuren ondersteunen, kan de kleurenkiezer worden gebruikt om een waarde te kiezen. Ga naar de component en klik op het kleurvak. De kleurenkiezer wordt in een nieuw venster weergegeven.

Kleur selecteren

Kleur selecteren

Selecteer een kleur in het venster van de kleurenkiezer [1]. Nadat je een kleur hebt geselecteerd, geeft de component de nieuwe kleur in het vak weer [2]. Ook de hexadecimale kleur van de component wordt met de nieuwe kleurwaarde bijgewerkt.

Afbeeldingen toevoegen

Afbeeldingen toevoegen

Voor componenten die afbeeldingen vereisen, ga je naar de component en klik je op de link Afbeelding selecteren (Select Image). In de beschrijving bij de afbeelding worden ondersteunde bestandstypen vermeld.

Voorbeeld van thema bekijken

Voorbeeld van thema bekijken

Je kunt een voorbeeld van je thema bekijken door op Een voorbeeld van je wijzigingen bekijken (Preview Your Changes) te klikken.

Canvas genereert een voorbeeld van de componenten op basis van de wijzigingen aan je sjabloon. Breng zo nodig extra wijzigingen aan en bekijk het thema opnieuw.

Thema opslaan

Thema opslaan

Zodra je tevreden bent over je wijzigingen, sla je het thema op door te klikken op Thema opslaan (Save Theme).

Themanaam maken

Themanaam maken

Als je een thema op basis van een sjabloon hebt gewijzigd, maakt de Theme Editor een kopie van het thema. Sjablonen kunnen niet rechtstreeks worden bewerkt. Voer in het veld Themanaam (Theme Name) [1] een naam voor het thema in. Klik op de knop Thema opslaan (Save Theme) [2].

Opmerking: Als je een eerder opgeslagen thema hebt bewerkt, wordt door het bestand op te slaan de eerdere versie van het thema overschreven en wordt dezelfde themanaam gebruikt.

Thema toepassen

Thema toepassen

Je past het thema toe op je account door op de knop Thema toepassen (Apply theme) [1] te klikken.

Als je het thema wilt verlaten en wilt terugkeren naar de pagina Thema's, klik je op Afsluiten (Exit) [2]. Je kunt het thema openen en dat op elk gewenst moment op je account toepassen.

Toepassen van thema verifiëren

Je past het thema op je hele account toe door op OK [1] te klikken. Klik op Annuleren (Cancel) [2] om terug te gaan naar de Theme Editor.

Opmerking: Als subaccounts in je account hun eigen thema's mogen aanpassen, worden alle toepasselijke wijzigingen die je aanbrengt doorgevoerd in alle gekoppelde subaccounts. Canvas toont de status van de updates van de Theme Editor. Wanneer het proces voor elk subaccount is voltooid, verdwijnt het subaccount uit het voortgangsvenster. Wanneer alle subaccounts zijn bijgewerkt, keert de Theme Editor terug naar de pagina Thema's.