Hoe kan ik een beoordelingsschema toevoegen in een account?

Als beheerder kun je beoordelingsschema's maken voor alle accounts die aan je account gekoppeld zijn.

Zodra er een beoordelingsschema is gemaakt voor je account, kunnen cursusleiders het beoordelingsschema aan hun eigen cursussen koppelen. Zodra een beoordelingsschema echter is gebruikt om een cursist te beoordelen, kun je het beoordelingsschema niet meer bewerken.

Opmerking: Alle beoordelingsschema's die je in een account maakt, worden ook weergegeven in de subaccounts.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Beoordeling openen

Beoordeling openen

Klik op de link Beoordeling (Grading) in Accountnavigatie.

Beoordelingsschema's openen

Beoordelingsschema's openen

Als Meerdere beoordelingsperioden is ingeschakeld voor je instituut, klik je op het tabblad Schema's (Schemes).

Beoordelingsschema toevoegen

Beoordelingsschema toevoegen

Klik op de knop Beoordelingsschema toevoegen (Add Grading Scheme).

Beoordelingsschema bewerken

Maak een titel in het veld Naam beoordelingsschema (Grading Scheme Name) [1]. Je kunt het beoordelingsschema met percentages of punten opstellen [2]. Bewerk voor elk regelitem de naam van het beoordelingsschema in het naamveld [3]. Bewerk het minimum van elk bereik in het veld Tot [getal] (To [Number]) % [4].

Bereik toevoegen

Als je bereiken moet toevoegen klik je op het pictogram voor toevoegen [1] links naast elk selectievakje voor een bereik. Je kunt individuele bereiken verwijderen door op het pictogram voor verwijderen te klikken [2]. Wanneer je klaar bent met het bewerken van je beoordelingsschema, klik je op de knop Opslaan (Save) [3].  

Schema opslaan

Schema opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Beoordelingsschema wijzigen

Je nieuwe beoordelingsschema verschijnt onder alle eerder gebruikte beoordelingsschema's. Als je de machtiging hebt het beoordelingsschema te bewerken, kun je het schema bewerken door op het pictogram voor bewerken [1] te klikken. Klik op het pictogram voor verwijderen [2] om een beoordelingsschema te verwijderen.

Opmerkingen:

  • Je kunt alleen beoordelingsschema's bewerken die niet zijn gebruikt voor een beoordeling.
  • Als een beoordelingsschema is gebruikt voor het beoordelen van een cursist in een cursus, kan het schema niet meer uit de account worden verwijderd.